Henrik Asheim
Forsknings- og høyere utdanningsminister (H)

Svarer Elise (20):

Jeg skjønner at du er lei

SID / / For abonnenter