Gunhild A. Stordalen, grunnlegger og arbeidende styreformann EAT og Camilla Stoltenberg, direktør Folkehelseinstituttet

Gunhild A. Stordalen og Camilla Stoltenberg:

«I dag er det fritt frem å velge dårlig helse for seg selv, men vi bør se på om den enkeltes frihet til å ta dårlige matvalg også kan innskrenke andres liv.»

KRONIKK / / For abonnenter