Kommentar Høyesterett

Høyesterettsdommer ut mot fersk dom: – Ikke overbevist