Når han forteller sine tyske venner om norsk eldreomsorg, tror de ham ikke: «Norge skal jo være verdens rikeste land»
Oslo

Når han forteller sine tyske venner om norsk eldreomsorg, tror de ham ikke: «Norge skal jo være verdens rikeste land»

Hva er saken? Andelen søknader om sykehjemsplass som innvilges og gjennomsnittlig behandlingstid for disse, varierer mellom de ulike bydelene i Oslo.

Hvorfor er dette viktig? Byrådet har slått fast at alle som trenger sykehjemsplass, skal få det. Når du søker om plass, skal prosessen være lik uansett hvor du bor.

Hva er saken? Andelen søknader om sykehjemsplass som innvilges og gjennomsnittlig behandlingstid for disse, varierer mellom de ulike bydelene i Oslo....

26. November
Abonnent