Kommentar Stortingsvalget 2021
6

Blir kontantstøtten endelig fjernet? Det er slett ikke sikkert.