Kommentar Arbeiderpartiet (Ap)
23

Ap-møtet i Trøndelag:

Det begynte med myr. Og endte i sumpen.