Kommentar Utslipp
12

Det er fortsatt litt å gjøre, Støre