Fra Vedum til strømkundene: 1,2 milliarder. Fra strømkundene til Vedum: 15 milliarder.
Økonomi fra E24

Fra Vedum til strømkundene: 1,2 milliarder. Fra strømkundene til Vedum: 15 milliarder.

Hva er saken? Norske forbrukere betaler rekordmye for strømmen. Store deler av det du betaler, ender opp i statskassen.

Hvorfor er dette viktig? Mange sliter med å betale strømregninger som er ventet å bli enda større. Samtidig går bare en liten andel av inntektene til staten tilbake til strømkundene for å kompensere for den voldsomme prisveksten.

Hva er saken? Norske forbrukere betaler rekordmye for strømmen. Store deler av det du betaler, ender opp i statskassen....

Abonnent