Snorre Kverndokk
Seniorforsker ved Frischsenteret og CREE

Svarer samfunnsøkonom:

Klimatrusselen er høyst reell

DEBATT / / For abonnenter