Norunn Kosberg, rådgiver i livssynshumanisme, Feltprestkorpset, Ingrid Vassli Flateby, koordinator, Seksjon for likeverdig helsetjeneste, Oslo universitetssykehus og Lars-Petter Helgestad, rådgiver i Human-Etisk Forbund

Prestemonopolet i offentlige institusjoner vil opphøre

DEBATT / / For abonnenter