Per Holck
Professor em., dr.med., Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Mysteriet Gange-Rolv. Var han Rollo?

KRONIKK / / For abonnenter
Jón Viðar Sigurðsson, professor, Universitetet i Oslo

De herjet og plyndret ute, men hadde det fredelig hjemme.

Vikingsamfunnet var fredelig

VITEN / / For abonnenter