Atle Mysterud, professor, Universitetet i Oslo (UiO)
Olav Strand, forsker, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)
Knut H. Røed, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Viten: Mange norske villrein er ikke villrein

VITEN / / For abonnenter
Atle Mysterud, professor, Universitetet i Oslo (UiO)
Hildegunn Viljugrein, Petter Hopp, seniorforskere, Veterinærinstituttet
Christer Rolandsen, Erlend B. Nilsen, seniorforskere, Norsk Institutt for Naturforskning (NINA)

«Utbruddet av skrantesyke er et tidsskille i norsk naturforvaltning»

VITEN / / For abonnenter
Atle Mysterud, professor, Universitetet i Oslo (UiO)
Michael A. Tranulis, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Sykdommen som kan velte reinnæringen

VITEN / / For abonnenter