Verden

Derfor strander Republikanernes forsøk på å bli kvitt Obamacare

Helsereform møter veggen på grunn av dyp splittelse hos Republikanerne: noen mener at for mange mister helseforsikringen sin, mens andre mener for mye av Obamacare blir stående.

Donald Trump har lovet å avskaffe Obamacare, men splittelsen i hans eget parti gjør at republikanerne ikke klarer å få en erstatning gjennom Kongressen.
  • Tarjei Kramviken

Helt siden Obamas helsereform ble vedtatt i 2010, har Republikanerne lovet å avskaffe den. Men splittelsen i partiet gjør det så godt som umulig å finne et kompromiss som nok republikanske senatorer kan stemme for.

Den mest konservative fløyen vil fjerne hele Obamacare, som de mener er et for stort statlig inngrep i helseforsikringsmarkedet.

Partiets mer moderate medlemmer vil derimot ikke gå så langt fordi det vil få store konsekvenser for deres mest sårbare velgere. Fattige, funksjonshemmede eller kronisk syke kan ende opp med ikke å ha råd til forsikring på det åpne markedet.

  • Mens helsereformen stanser opp, ruller Russland-saken videre. Her kan du lese om hvilken rolle såkalte «drittpakker» spiller i saken.

Bryter med partiledelsen

Senatorene Mike Lee og Jerry Moran slo mandag følge med Rand Paul og Susan Collins og sa at de ikke vil stemme ja til Senatets versjon av «Trumpcare».

Republikanerne har bare to stemmers overvekt i Senatet. Dermed var det ikke flertall.

President Donald Trump og republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, gikk da videre til å foreslå at Obamacare bør avskaffes uten at noen erstatning er klar.

Republicans should just REPEAL failing ObamaCare now & work on a new Healthcare Plan that will start from a clean slate. Dems will join in!

Men også det forslaget ser ut til å være mislykket siden tre moderate republikanere allerede har sagt at de ikke vil stemme for forslaget.

– Jeg mener det ikke er konstruktivt å avskaffe en lov som nå er så vevd inn i helsesystemet vårt, og så håpe på at vi skal få gjennom en eller annen form for erstatning de neste to årene, sier Susan Collins, en av de tre sentrumsorienterte senatorene.

Onsdag har Trump invitert samtlige republikanske senatorer til lunsj i Det hvite hus for å diskutere helsereformen.

De konservative, republikanske senatorene Mike Lee (t.v.) og Jerry Moran sier de vil stemme nei til den republikanske helsereformen. Dermed er det ikke flertall i Senatet for forslaget.

Gikk ikke langt nok

Svært konservative Lee skrev i en uttalelse at den republikanske helsereformen ikke gikk langt nok i å avskaffe arven etter Obama, og at for mange skatter ble værende.

Libertarianeren Rand Paul, som i prinsippet er mot enhver statlig innblanding, sa til CBS i helgen at han vil stemme mot fordi forslaget beholder for mange av Obamacares minstekrav til hva en helseforsikring skal dekke.

I dag er det ulovlig å selge forsikring som ikke dekker det meste av sykdommer, skader, prevensjon og for eksempel barselpleie. Paul mener det gjør det forsikringen unødvendig dyr for unge og friske mennesker.

Flertallsleder Mitch McConnell ser ikke ut til å klare å sikre Trumps helsereform flertall i Senatet.

Frykter statlig helseforsikring

De mest konservative republikanerne vil ikke at skattepenger skal brukes til å subsidiere helseforsikring for de fattigste.

«Om vi lar de føderale myndighetene ha kontroll over helsespørsmål i hverdagen, er det mer sannsynlig at vår helsesystem vil gå over til et ‘single payer’-system», skriver Moran i en uttalelse.

«Single payer» er et begrep som brukes for å beskrive systemer der staten betaler for helsebehandling for folk, slik som i Norge, mesteparten av Europa og Canada.

Mellom barken og veden

De mer sentrumsorienterte republikanernes innsigelser er derimot at reformforslaget går for langt. De mener også at en ren avskaffelse vil få for store negative konsekvenser.

Collins sier hun ikke vil stemme for forslagene fordi millioner av amerikanere vil miste forsikringen sin. På lang sikt vil nemlig forslaget kutte kraftig i bevilgningene til Medicaid, en statlig forsikringsordning som gir helseforsikring til fattige.

Rand Paul (t.v.) og Susan Collins tilhører de to ytterfløyene i Det republikanske partiet. Som libertarianer er Paul mot så godt som all føderal innblanding i helsepolitikken. Collins er på sin side mer moderat og er redd for mange amerikanere vil miste helseforsikringen sin.

Mange mister forsikringen

En tidligere versjon av lovforslaget ville ha ført til at rundt 22 millioner flere mennesker ville mistet helseforsikringen sin frem til 2026 sammenlignet med Obamacare, ifølge det uavhengige budsjettkontoret i Kongressen (CBO).

En ren avskaffelse ville ha ført til at rundt 33 millioner amerikanere ville mistet helseforsikringen sin, ifølge CBO-rapport fra 2015, sist forslaget var oppe.

Menge av de moderate republikanerne kommer fra delstater der mange har fått forsikring gjennom Obamacares utvidelse av forsikringssubsidier. Samtidig har den demokratiske helsereformen blitt betraktelig mer populær de seneste månedene, ifølge RealClearPolitics’ oversikt.

Kongressen har fortsatt ikke vedtatt noen store lover etter at president Donald Trump og visepresident Mike Pence inntok Det hvite hus. Nå ser det ut til at helsereformen ikke kommer forbi Senatet.

Fjerner påbud

De republikanske forslagene ville avskaffe Obamas straffeskatt for folk som ikke kjøpte helseforsikring. Den ordning er ment å sikre at relativt friske folk kjøpte forsikring og slik gjorde det mulig for forsikringsselskapene å forsikre syke folk med høye helseutgifter.

Forslaget vil også fjerne kravet om at arbeidsgivere må tilby helseforsikring til sine fulltidsansatte og avskaffet eller redusere skattene Obama-administrasjonen brukte til å betale for behovsprøvde subsidier.

Les mer om

  1. Amerikansk politikk
  2. Donald Trump