Millioner av syrere sikret nødhjelp

FNs sikkerhetsråd har vedtatt å fortsette nødhjelpsleveransene fra Tyrkia til den opprørskontrollerte Idlib-provinsen i Syria i ytterligere ett år.

3,4 millioner mennesker nordvest i Syria sto i fare for å miste livsviktig nødhjelp dersom ikke FNs sikkerhetsråd hadde kommet fram til enighet om å holde Bab al-Hawa-grenseovergangen fra Tyrkia åpen.

Norge og Irland utarbeidet et resolusjonsutkast om å holde nødhjelpskorridoren via grenseovergangen Bab al-Hawa åpen i ytterligere ett år.

Russland la et annet utkast til resolusjon på bordet, der det ble foreslått å holde overgangen åpen i et halvt år.

USA og Russland ble deretter enige om å samordne de to utkastene, og Sikkerhetsrådet vedtok fredag enstemmig en resolusjon som innebærer at nødhjelpskorridoren i første omgang holdes åpen i seks måneder.

Rapport om et halvt år

FNs generalsekretær António Guterres skal deretter legge fram en rapport om nødhjelpsoperasjonen, samt om hvilken framgang som er gjort når det gjelder leveranser av nødhjelp på tvers av fronten mellom regjeringskontrollerte og opprørskontrollerte områder i Syria.

Dersom Sikkerhetsrådet finner Guterres' rapport tilfredsstillende, vil operasjonen via Bab al-Hawa fortsette i ytterligere et halvår.

Ikke mulig

– For mange millioner syrere som er avhengig av mat, vann og medisiner fra FNs nødhjelpsoperasjon via Tyrkia, er det helt avgjørende at Sikkerhetsrådet har vedtatt denne resolusjonen. Det er positivt at USA og Russland har samarbeidet om denne teksten, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Norge har også arbeidet for å få åpnet flere nødhjelpskorridorer inn i Syria.

– Fra norsk side ønsket vi å utvide resolusjonen til å tillate flere grensepasseringer, gitt de humanitære behovene som er blitt forverret av koronapandemien. Det var dessverre ikke mulig å få gjennomslag for det blant samtlige medlemmer i Sikkerhetsrådet, sier Søreide.

Skuffede hjelpeorganisasjoner

Redd Barna er skuffet over utfallet, sier generalsekretær Birgitte Lange.

– En resolusjon for bare seks måneder med mulig forlengelse til tolv gjør planleggingen av bistandsleveransene svært krevende. Vi håper ikke dette skaper problemer midt på vinteren når behovene er størst, sier hun.

Både Redd Barna og Care håpet at Sikkerhetsrådet ville åpne flere nødhjelpskorridorer inn i Syria.

– Vi i Care er skuffet over at vi og andre humanitære organisasjoner ikke har blitt hørt når det gjelder å gjeninnføre bistanden gjennom grenseovergangene Bab al-Salam og al-Yarubiyah, sier generalsekretær Kaj-Martin Georgsen.

Truet med veto

Bistandskorridoren fra Tyrkia til Idlib, via grenseovergangen Bab al-Hawa, ville ha blitt stengt lørdag dersom ikke Sikkerhetsrådet hadde kommet fram til enighet om forlengelse.

Russland er en nær alliert av Syrias president Bashar al-Assad og mener at all nødhjelp og bistand bør kanaliseres via regimet. Landet truet derfor med å bruke vetoretten for å stenge transporten via Bab al-Hawa.

Opprørskontrollert

Idlib-provinsen er det den siste delen av Syria som er under opprørernes kontroll. Den kontrolleres av al-Qaida-tilknyttede Hayat Tahrir al-Sham og tyrkiskstøttede opprørsgrupper.

FN og hjelpeorganisasjoner advarte på forhånd om at livsnødvendig bistand for 3,4 millioner personer i det nordvestlige Syria sto på spill dersom Bab al-Hawa-overgangen ble stengt.