- Russiske homofile opplever voldelige angrep

Homofile utsettes for uprovosert vold og hets i Russland. Amnesty og Human Rights Watch frykter for aktivistenes sikkerhet når OL er ferdig.

Human Rights Watch (HRW) la mandag ut en video på Youtube som dokumenterer en rekke uprovoserte angrep mot homofile i Russland.

I et av de verste tilfellene blir en mann bortført, avkledd og tvunget til å voldta seg selv med en flaske foran kamera, ifølge HRW.

Angrepene utføres ifølge HRW av en gruppe «vigilanter» som kaller seg «Occupy Pedophilia». De bruker beskyttelsen av barn og bekjempelsen av pedofili som påskudd til å angripe og trakassere homofile personer, opplyser Tanya Cooper ved Human Rights Watch i Moskva.

Grupperinger i over 30 byer

I en e-post til Aftenposten skriver Cooper at grupper som «Occupy Pedophilia» og andre som imiterer deres voldelige handliger, finnes i flerfoldige russiske byer.

— Antallet varierer, men per januar 2014 hadde hovedsiden for denne gruppen på Vkonktakte.com (den russiske ekvivalenten til Facebook) linker til over tilknyttede grupper i over 30 russiske byer, og til hundrevis av videoer.

Les også:

Les også

«Putin fortjener ikke at politikere kaster glans over ham»

Cooper opplyser at mange av voldsmennene er radikale nasjonalister og tilhengere av nynazistisk ideologi. Hun utelukker likevel ikke at flere av dem også kan være vanlige tenåringer og unge mennesker som deltar i disse angrepene fordi de ser at det ikke får rettslige følger.

— De er stort sett unge menn, men også kvinner deltar. En av lederne i St. Petersburg-grenen av Occupy Pedophilia er en ung kvinne, sier Cooper.

Politiet griper ikke inn

Som det kommer frem av videoen HRW har lagt ut, blir homofile, lesbiske, bifile og transpersoner anholdt av politiet, men ikke voldsutøverne som angriper dem. Gleb Latnik, som intervjues i videoinnslaget, får støtte av Cooper om hvorfor politiet ikke griper inn mot volden.

— Andre ofre for homofobe voldshandlinger har også fortalt meg at politiet ikke er interessert i å etterforske slike angrep, fordi noen politifolk mener at de homofile fortjener det på grunn av sin seksuelle legning, forteller Cooper, og legger til at politimenn, som en del av det øvrige samfunnet, blir påvirket av en anti-homofil kampanje i russiske medier.

17-åring stod frem for Amnesty

Både Human Rights Watch og Amnesty International er svært bekymret for homofile og aktivisters rettigheter og sikkerhet.

Prosjektleder Lene Christensen for Amnestys Sotsji-kampanje er nå i OL-byen for å belyse situasjonen. Sammen med et lite team fra Amnesty reiser hun nå rundt for å snakke med aktivister.

Christensen har ikke hatt anledning til å se videoen fra HRW, og kan derfor ikke kommentere den direkte. Likevel har hun førstehånds informasjon om hvordan situasjonen for homofile i landet nå er.

- Akkurat nå har jeg snakket med en 17 år gammel, åpent homofil gutt som bor i Sotsji. Han er bevis på at det faktisk finnes homofile i byen, i motsetning til det borgermesteren er blitt sitert på - at de ikke finnes, sier Christensen.

17-åringen forteller at det er svært vanskelig å leve som åpent homofil i byen, og blir ifølge Christensen mobbet på skolen.

— Han har blitt angrepet, de kaster skittent vann på ham, og han har opplevd flere voldelige angrep. Han har også blitt forsøkt voldtatt, sier Christensen, som legger til at dette er én historie av mange.

- Loven legitimerer hatklimaet

Hun forklarer at antipropagandaloven er med på å bygge opp under et allerede økende homofobisk klima i Russland.

- Loven er med på å legitimere hatklimaet. Samtidig er det nærmest straffrihet for de som utfører handlingene. De blir ikke etterforsket og kommer sjelden til retten.

— Det er veldig viktig at noen snakker ut og kan fortelle hvordan situasjonen er, sier hun.

Les også:

Christensen ønsker å understreke at dette er en liten del av en lang rekke menneskerettighetsbrudd.

— Heksejakten på ytrings-, organisasjons- og forsamlingsfriheten har vært et problem i mange år, men er blitt særlig forverret de siste to årene etter at Putin kom tilbake til makten for tredje gang, sier hun.

Samtidig påpeker hun viktigheten av at verdens søkelys fortsetter å være rettet mot Russland også etter at kameraene vender seg vekk fra OL-byen. Amnesty frykter for sikkerheten til lokale aktivister i Sotsji som har snakket ut og åpent kritisert myndighetene, forteller hun.

Ingen statistikk

Christensen får støtte av Tanya Cooper i Human Rights Watch, som også frykter for konsekvensene dersom media vender Sotsji ryggen etter OL.

— Hvis det internasjonale søkelyset forsvinner vil russiske myndigheter være uhindret i å vedta en enda mer undertrykkende politikk, sier Cooper.

Fordi det finnes hverken offisiell eller uoffisiell statistikk om hatkriminalitet, inkludert den mot LHBT-samfunnet, er det umulig å vite nøyaktig hvor mye volden har økt etter at Putin igjen ble president i 2012, skriver Cooper. Likevel har angrepene definitivt økt.

— Alle jeg har snakket med forteller at volden mot LHBT-personer har økt nå fordi propagandaloven har gitt homofobene «grønt lys» til å angripe dem.