Linda Lidholm har vært våken og i sving helt siden klokken 03:30. Hun har produsert alt kafeen Maffen krever av gjærbakst, med og uten kanel og perlesukker.

Nå overtar kompanjongene Nandie Friberg og Jeannie Olsson Frisk. Denne kafeen har de skapt selv, og de er stolte av det. Sambygdingene er glade for å ha fått et trivelig "fikasted" i lille Fårösund, som ellers skilter med en ICA-butikk, et fergeleie og en kro.

Fra hånd til munn

Som eks-arbeidsledige står de unge gründerne midt i den viktigste debatten foran riksdagsvalget 14. september, debatten om arbeidsplasser og økonomi.

Sveriges borgerlige regjering er tydelig: Det skal lønne seg å jobbe, ingen skal fristes til å gå og slenge. Derfor er skatten kuttet kraftig, folk flest har fått mer penger i lommeboken.

Skattekuttene har brakt statens finanser til et punkt der man ikke lenger har noe valg, mener det statlige Konjunkturinstitutet: Skatteinntektene må økes med 100 milliarder de neste fire årene. Fagøkonomene overdriver, mener regjeringen, som nå legger seg på en langt mer forsiktig skatteøkning.

Statsminister Fredrik Reinfeldt oppmuntrer folk til å jobbe.
RUBEN SPRICH

I tråd med den borgerlige «arbeidslinjen» må landets arbeidsledige klare seg med svært lite. Bidraget de får, er senket mer enn i noe annet OECD-land. For ti år siden tronet Sverige i toppen, nå ligger støtten til arbeidsledige under OECD-snittet. De yngste, som har knapp arbeidserfaring, får minst. — Vi fikk 3000 kroner hver pr. måned. To av oss måtte forsørges av kjæresten, den tredje måtte ty til sparepenger. Slik kan man rett og slett ikke leve, sier Jeannie Olsson Frisk.

I Norge hadde de fått over dobbelt så mye. Selv om det er ca. 20 prosent dyrere å leve i Norge enn i Sverige, har arbeidsløse i Sverige altså vesentlig mindre å leve for enn tilsvarende i Norge.

Den blå politikken er altfor tøff, mener opposisjonen. Over 410.000 er arbeidsledige - ikke fordi de ønsker det, men fordi jobbene ikke finnes. Med dagens politikk er de dømt til fattigdom, hevder de rødgrønne partiene. De viser til en ungdomsledighet på over 20 prosent, eller 6 - 7 prosent når studenter og folk på ulike tiltak er trukket fra.

Splittet selvbilde

Lidholm, Frisk og Friberg bestemte seg. De skrev en grundig forretningsplan, lånte penger i banken og satte i gang.

— Vi har malt, sydd og gjort alt så billig som mulig her i kafeen, viser Friberg. Disken er bygget av gamle paller.

— Nå er vi selvstendig næringsdrivende, så vi burde vel stemme blått i valget 14. september, bemerker Linda Lidholm.

Levi (3) og Kevin (6) har tøff traktor, mamma Nanny og pappa Robin Storm deler en Mustang. - Om vi får en regjering som lar de offentlige utgiftene løpe løpsk, går det nedenom med både arbeidsmarked og velferdsstat, mener Storm. Kona vil ikke uttale seg om politikk.
Åke Ericson

— Men det er galt at arbeidsledige skal ha det så elendig. Jeg vil ha ny regjering, sier hun.Det svenske selvbildet er splittet. Noen ser et land som har solgt verdiene og sviktet de svakeste. Andre ser en nasjon som har taklet finanskrisen med bravur.

- Sverige har det bra. Vi har heldigvis hatt borgerlig regjering de siste åtte årene. Om sosialdemokrater hadde styrt landet i disse finanskrisetider, ville det vært lite penger igjen i statens kiste, mener Robin Storm.

Lastebilsjåføren bor i Follingbo, midt ute på den gotlandske landsbygda, sammen med kona Nanny og sønnene Kevin (6) og Levi (3). På den store tomten blusser valmuer og blåeld, eller ormehode, som vi sier på norsk. Ved siden av trampolinen bak huset står familiens stolthet, en Mustang SVT Cobra.

Robin Storm håper i det lengste at de borgerlige regjeringspartiene vil klare å utligne de rødgrønne partienes solide ledelse på meningsmålingene. Helt siden skoledagene har han visst at han tilhører Moderaterna, Høyres svenske søsterparti.— Jeg tror på det frie valget. Og politikerne må holde på pengene, ikke dele ut for store bidrag til arbeidsledige og andre, sier han.

— Hvis arbeidsledige får for høy støtte, gidder de ikke skaffe seg jobb. Jeg gikk selv arbeidsløs et år lenger enn jeg strengt tatt behøvde, jeg klarte meg jo med de pengene jeg fikk, resonnerer Storm.

- Fornedring

Denne argumentasjonen gir de ikke mye for i Trädgårdsgatan utenfor Visby. Her bor Camilla Carlsson og sønnen Jonathan (14) på to rom og kjøkken. I bakhagen vokser blomster, urter og poteter.

— Du, jeg skulle gjerne ha gitt avkall på regjeringens skattekutt. De har skåret så kraftig at vi ikke lenger har råd til å ta vare på hverandre her i Sverige, sier Camilla. Hun arbeider som saksbehandler for distriktets jobbsøkere.

— Dessuten har Sverige en ordning der private selskaper får statlige penger for å holde arbeidsledige sysselsatt. Oppgavene folk får, er totalt meningsløse. De maler nymalte stoler på nytt eller sitter og ser på TV. Det er fornedring satt i system, sier hun.

Camilla og sønnen er overbeviste sosialdemokrater, Jonathan er aktiv i partiets lokale ungdomsgruppe.

En bakhage med poteter og urter forgyller livet for Camilla og Jonathan Carlsson. - Nå mangler vi bare en regjering som løfter de fattigste. Pengene finnes, det er bare å hente dem tilbake fra de private aktørene som profitterer stort på skoledrift og meningsløse jobbtiltak, mener de.
Åke Ericson

Har Sverige det bra? Nei, slett ikke, mener de.— Du ser det over alt: Private tjener grovt på det som før var offentlige oppgaver, som skoledrift og omsorgstilbud. Samtidig svikter velferdsordningene, og staten har ikke råd til å sikre folk en anstendig pensjon.

— Sverige er det eneste landet der pensjonister betaler mer skatt enn folk som jobber, sier 14-åringen.

Moren legger til: - Vi som jobber, klarer oss alltids. Men pensjonister og arbeidsledige sitter i en revesaks. Vi har fått et Fattig-Sverige. Derfor må sosialdemokratenes leder Stefan Löfven ta over styringen av landet.


Slik har regjeringen endret svensk økonomi

Den borgerlige regjeringsalliansen har styrt Sverige siden høsten 2006. Dette har skjedd:

Skatten på folks inntekt er kuttet kraftig. For mange utgjør den årlige gevinsten en hel månedslønn. Landets totale skatteinntekter er redusert fra 48 til 44,3 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP).

En svenske som tjener en million kroner i året, betaler 423.000 kroner i skatt. I Norge gir samme inntekt 363.000 i skatt.

Sveriges arbeidsløse og sykmeldte betaler mer skatt enn de som jobber. En arbeidsløs skatter 4000 kroner av en støtte på 15.000 kroner. En arbeidstager skatter 2900 kroner av en inntekt på 15.000 kroner.

Årsinntekten til de 5 prosentene som har lavest inntekt, har økt med 300 kroner. De 5 prosentene som har størst inntekt, har økt sin disponible årsinntekt med 62.000 kroner.

Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn er redusert.

Antall sysselsatte har økt med 250.000.

Arbeidsledigheten har samtidig økt fra 6 til 8 prosent (Norge: 3,3 prosent), siden antall arbeidsplasser ikke øker i takt med befolkningen.

Ungdomsledigheten (15-24 år) ligger nå på drøyt 23 prosent. Ser man bort fra dem som går på skole eller tiltak, er ungdomsledigheten redusert fra 6,9 til 6,6 prosent siden år 2006.

Maksstøtten til arbeidsledige er redusert fra 740 til 680 kroner pr. dag.

Akassan , ordningen som gir rett til ledighetstrygd, er blitt dyrere å kjøpe seg inn i. Det har fått mange til å melde seg ut. Tre av ti står utenfor ordningen og får ingen støtte.

Arbeidsgiveravgiften er senket for unge arbeidstagere, og restaurant— og cateringmomsen er halvert.

Selskapsskatten er kuttet fra 28 til 22 prosent. Revisjonsplikten er opphevet for små bedrifter.

Den statlige eiendomsskatten er fjernet, og den kommunale eiendomsskatten er satt til maks 7000 kroner i året.

Private som hyrer inn håndverker eller hushjelp, kan trekke fra inntil 50.000 kroner på skatten. Sum i fjor: Drøyt 17 milliarder.

Kilder: Det svenske finansdepartementet, Statistiska centralbyrån, Moderaterna, LO, Skattebetalarna, den norske Skatteetaten