Verden

Konservativ kamp mot dødsstraff i USA

En tidligere våpenlobbyist og et knippe konservative republikanere prøver å overtale republikanskstyrte delstater til å avskaffe dødsstraff.

  • Ntb

Målet er å overbevise stater som Utah eller Kansas til å prøve å bli den første republikanskstyrte delstaten på fire tiår som avskaffer dødsstraff. Gruppen, som kaller seg Conservatives Concerned about the Death Penalty, fremstår ikke ved første øyekast som åpenbare motstandere av dødsstraff, og motstand mot denne straffemetoden ville inntil for få år siden vært nærmest for kjetteri å regne blant republikanere som omfavner en streng kriminalpolitikk.

Så er det heller ikke først og fremst på moralsk eller filosofisk grunnlag de ønsker en slutt på dødsstraff. For denne gruppen er det økonomiske argumenter og kampen mot byråkratiet som veier tyngst. De er imot dødsstraff fordi den er kostbar, ineffektiv, byråkratisk og står i motsetning til idealet om et mindre statsapparat.

— Dette er ikke bare en sak for den bløthjertede venstresiden. Også pragmatiske konservative slutter seg nå til saken, sier koordinator Marc Hyden.

En måling fra 2014 viser at dødsstraff fortsatt støttes av et stort flertall av republikanere, hele 76 prosent. Det er likevel betydelige lavere enn de 85 prosentene som var positive til dødsstraff i 1994.