Ingen vet om Trump trapper opp handelskrigen. Ringvirkningene kan ramme Norge.

NEW YORK (Aftenposten): En uberegnelig president og den internasjonale handelskrigen han har startet, er et stort usikkerhetsmoment for økonomien i 2019.

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

Ville svingninger på børsen. Stengte statlige kontorer og budsjettforhandlinger som står i stampe. En vedvarende handelskrig. Åpen konflikt mellom presidenten og sentralbanksjefen.

De som ser tegn på at nedgangstidene er på trappene, mener toppen er nådd for den amerikanske økonomien. Det inkluderer halvparten av USAs økonomidirektører. De tror at landets økonomi vil få en nedtur i løpet av 2019, ifølge en fersk undersøkelse fra Duke University. Utvider man horisonten til to år, tror hele 80 prosent det vil komme nedgangstider.

– Enden er nær for en global vekstperiode som har vart i nesten et tiår, sier lederen for undersøkelsen, John Graham, finansprofessor ved Duke University.

Samtidig har amerikanske butikker opplevd den sterkeste shoppingsesongen på mange år. Arbeidsledigheten fortsetter å være rekordlav, produktiviteten er rekordhøy, og pengene sitter løst hos mange familier.

USA går med andre ord inn i det nye året med økonomiske værhaner som peker i forskjellige retninger. Frynsete nerver preger aksjemarkedene, mens realøkonomien foreløpig viser få tegn til engstelse.

President Donald Trump og Kinas president Xi Jinping møttes i Buenos Aires 1. desember. De to statslederne ble enige om å gjenoppta forhandlingene for å forsøke å få slutt på handelskrigen mellom de to landene.

Norsk bekymring for biltoll

USA og Kina skal gjenoppta forhandlingene i begynnelsen av januar for å få slutt på handelskrigen. Da reiser en amerikansk delegasjon til Beijing for å ha de første direkte møtene siden Trump og Xi Jinping snakket sammen på G20-møtet i Buenos Aires, ifølge Bloomberg.

Trumps trusler om økte tollsatser både overfor Kina og EU henger imidlertid fortsatt som en mørk sky over verdensøkonomien. Europeiske bilprodusenter frykter at den amerikanske presidenten kan innføre toll på kjøretøy.

Også den norske regjeringen er bekymret for handelskrigen og ringvirkningene den kan få, dersom situasjonen vedvarer eller eskalerer. Det sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) i et intervju med Aftenposten da hun besøkte New York og Washington like før jul.

– Verdensøkonomien er i dag svært tett knyttet sammen gjennom verdikjeder. Mange ulike faktorer påvirker verdiene på børsene og forplanter seg ut i økonomien. Uro i verdensøkonomien kan lett slå over i at bedrifter her hjemme lar være å investere på grunn av usikkerheten. Det kan føre til at de heller ikke ansetter nye medarbeidere, og at den økonomiske veksten avtar, sa Søreide.

– Så er vi selvsagt bekymret for hvordan store svingninger og mye usikkerhet påvirker verdien av Statens pensjonsfond (Oljefondet).

Utenriksministeren møtte sin amerikanske kollega Mike Pompeo, Trumps svigersønn og rådgiver Jared Kushner, den nasjonale sikkerhetsrådgiveren John Bolton og forsvarsminister James Mattis. Handelskonflikten var blant temaene de diskuterte. USA innførte ekstratoll på aluminium og stål på forsommeren i 2018, inkludert på produkter fra Norge.

– Vi har uttrykt vår sterke uenighet overfor amerikanerne når det gjelder ekstratollen. Vår bekymring er at det også etter hvert kommer toll på biler og bildeler. Vi er ikke alene om å ha den bekymringen, sa Søreide.

– En eventuell toll får naturligvis konsekvenser for de bedriftene som eksporterer bildeler direkte til USA. Men det er også omfattende eksport til europeiske bilprodusenter. Dersom de får problemer med å eksportere, vil det også ramme norske leverandører. Vi har dessuten en norsk shippingindustri som er veldig stor på å frakte biler rundt i verden. En nedgang i bilsalget vil få konsekvenser også der.

Les også

Børsfall og uro over hele verden: – For vanlige folk betyr ikke denne uroen så mye

USAs president Donald Trump.

Flere kan følge Trumps eksempel

Norge ba om såkalt «tvisteløsningskonsultasjon» med USA i Verdens handelsorganisasjon (WTO) i forbindelse med stål- og aluminiumstollen. Det førte ikke frem. Dermed har Norge valgt å ta saken videre sammen med flere andre medlemmer.

– Vi har reist panelsak fordi vi mener at USA bryter WTO-regelverket ved å innføre disse tollene. Det betyr at vi vil få en vurdering basert på reglene i WTO-avtalen, sier utenriksministeren.

– Har dere inntrykk av at USA vil følge en eventuell beslutning i WTO?

– Det gjenstår å se. Vi gjør dette sammen med EU og andre. Vi ønsker å markere at vi er nødt til å jobbe sammen for å bruke og reformere WTO selv om organisasjonen ikke er perfekt. Det er et system som har tjent både oss og USA usedvanlig godt.

Regjeringen ser også med bekymring på tendensene til at andre land følger Trumps eksempel og blir mer proteksjonistiske.

– Min bekymring er at vi ser mer og mer proteksjonistiske tiltak. Stadig mer toll innføres av forskjellige land, og det får negative konsekvenser for verdensøkonomien. Det treffer jo også oss i Norge, som det treffer alle andre.

Christina Pletten er Aftenpostens korrespondent i USA. Kom gjerne med innspill til saker eller ting du har lyst å lese mer om. Følg henne på Facebook her.