Verden

Nytt forslag presentert: EU vil kutte kraftig i overføringene til Øst-Europa

BRUSSEL (Aftenposten): EU-kommisjonen planlegger både å kutte og endre på kriteriene for potten med penger som skal bidra til utjevning i unionen. Land i øst er de store taperne.

Fordelingen av EUs strukturfond ligger an til å bli en kranglesak når forhandlingene om det neste langtidsbudsjettet nå starter. På bildet er Polens statsminister Mateusz Morawiecki og Ungarns statsminister Viktor Orbán. Foto: KACPER PEMPEL, Reuters / NTB scanpix

  • Øystein Kløvstad Langberg
    Øystein Kløvstad Langberg
    Europa-korrespondent

EU-landene har akkurat startet på arbeidet med unionens neste syvårsbudsjett som strekker seg fra 2021 til 2027.

En av de største kranglesakene ligger an til å bli EUs såkalte strukturfond, en pengepott på 373 milliarder euro som skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i unionen.

For det første legges det opp til et generelt kutt på rundt 10 prosent i disse midlene sammenlignet med forrige budsjettperiode. Dette gjøres for å demme opp for det store hullet i EU-budsjettet som britene etterlater seg etter brexit.

For det andre vil kommisjonen endre fordelingen av de pengene som er igjen. Tidligere har levestandard, målt ved bruttonasjonalprodukt pr. innbygger, vært det avgjørende kriteriet for hvor mye penger land og regioner får.

Nå skal andre elementer som nivået på innvandring, ungdomsarbeidsledighet, utdanningsnivå og klimagassutslipp, også telle når potten skal fordeles.

  • De var en del av det rike Europa. Nå kan landet ende i fattigklubben.

Mindre til øst, mer til sør

Polen vil fortsatt være det landet som mottar den største summen med penger, men landet ligger an til å få et kutt på 23 prosent sammenlignet med forrige budsjettperiode (2014 til 2020). Det tilsvarer 19,5 milliarder euro.

Ungarn, Litauen, Tsjekkia og Estland får alle kuttet overføringene med 24 prosent, viser utregninger basert på tall fra Financial Times og EU-kommisjonen.

Samtidig øker overføringene til Spania med 5 prosent, Italia med 6 prosent og Hellas med 8 prosent. Alle tallene er justert for prisstigning.

Polens utviklingsminister, Jerzy Kwiecinski, omtaler kuttene som «fullstendig urettferdige» overfor Financial Times.

– Vi bør etterstrebe en politikk i EU som binder oss sammen, ikke som skaper splittelser, sier han.

Krangler om demokrati

Kuttene i overføringene kommer på et tidspunkt da forholdet mellom landene øst og vest i EU er vanskeligere enn på lenge. En rekke land i øst nektet å ta imot asylsøkere fra Italia og Hellas gjennom EUs omfordelingssystem, noe som har skapt stor ergrelse andre steder i unionen. Samtidig har det i Brussel vært en økende bekymring for at grunnleggende demokratiske prinsipper er under press i Polen og Ungarn.

EUs visepresident Jyrki Katainen la frem tallene som viser hvordan EUs strukturfond skal fordeles fremover. Polen vil motta mest (64,4 mrd. euro), mens Italia vil få nest mest (38,6 mrd. euro). Foto: Geert Vanden Wijngaert / TT NYHETSBYRÅN

Da EU-kommisjonen presenterte forslaget til langtidsbudsjett 2. mai, inkluderte de også en ny mekanisme som gjør at de kan «suspendere, redusere eller begrense tilgangen til EU-midler» dersom et land bryter viktige rettsstatsprinsipper.

Øst er blitt rikere

EU-kommisjonen fremholder imidlertid at den nye mekanismen ikke er rettet spesielt mot enkeltland. De avviser også at de foreslåtte endringene i strukturfondene er et forsøk på å straffe land i øst.

Kommisjonen peker på at en rekke land øst i unionen har hatt en god økonomisk utvikling, og at det i kjølvannet av finanskrisen er naturlig at land i sør som sliter med høy ledighet og lav vekst, får en større andel av kaken.

For ti år siden hadde for eksempel Hellas en levestandard omtrent på nivå med EU-snittet og var unionens 15. rikeste land. Men siden da er Hellas blitt forbigått av land som Tsjekkia, Estland og Litauen, og de er nå på 23. plass.

Grekernes levestandard, målt ved kjøpekraftsjustert BNP pr. innbygger, er i dag bare 68 prosent av EU-snittet.

Les mer om

  1. EU
  2. Euro
  3. Italia