PST under militærøvelsen: Sjekket russisk telefonstorm og mye droneflyvning

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) konkluderer etter Trident Juncture: Mange meldte om mistenkelige droner, men en russisk telefonstorm var trolig svindelforsøk.

Politiets sikkerhetstjeneste i Nydalen har under militærøvelsen Trident Juncture hatt mer å gjøre enn normalt.

Omtrent én uke før direktør Jack Fischer Eriksen i Næringslivets sikkerhetsråd skulle på militærøvelsen Trident Juncture, ble han oppringt fra et russisk nummer. Han svarte ikke.

– Først tenkte jeg det var et svindelforsøk, slik man ofte gjør når man uventet får oppringing fra utlandet, forteller han.

Tusener oppringt

Deretter ble han urolig for at noen kanskje hadde kartlagt nøkkelpersoner innen sikkerhet og beredskap i Norge og ville gi et signal om at de hadde oversikt. Flere enn ti tusen personer skal ha fått slike oppringninger.

Direktør Jack Fischer Eriksen i Næringslivets sikkerhetsråd undersøker omfanget av såkalte hybride angrep mot norsk næringsliv.

PST ble kontaktet

Martin Bernsen i PST bekrefter at Politiets sikkerhetstjeneste også ble kontaktet om slike oppringninger og undersøkte saken. I første omgang het det seg at dette var rettet mot personer innen forsvars- og justissektoren. PST fant imidlertid ut at det ikke var tilfellet.

– Vi sjekket ut denne saken og så at det neppe var en sak for oss, sier han.

Han antyder at Eriksens første innskytelse om svindelforsøk etter alt å dømme var riktig.

Mer droneaktivitet

PST, etaten med ansvar for norsk kontraspionasje, har uansett under øvelsen fått flere rapporter om uvanlig aktivitet enn ellers.

– Vi har hatt et tett samarbeid med Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Etterretningstjenesten under øvelsen. Privatpersoner har også vært flinke til å melde fra, sier Bernsen.

Han opplyser om at PST har fått mange henvendelser om droneflyvning.

– Har dere konkludert med at noen av disse ikke var uskyldig virksomhet?

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Bernsen.

Han poengterer at den økte aktiviteten var noe PST hadde ventet under den store militærøvelsen.

Jevnt trykk av dataangrep

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) er norske myndigheters ekspertorgan for datasikkerhet og overvåker dataangrep mot norske interesser. Heller ikke her har man ligget på latsiden under øvelsen.

– NSM opplever et jevnt trykk fra både statlige og kriminelle aktører. Dette har også vært tilfellet denne høsten, sier avdelingsdirektør Bente Hoff ved NSM.

GPS-blokkering

Selv om den russiske telefonstormen trolig var et tilfeldig forsøk på bedrageri og ikke en del av en bevisst kampanje mot norske interesser, var det en rekke andre hendelser i løpet av Trident Juncture som vakte et visst oppstyr:

Soldater fra Garden trener på Oppdal: Hoveddelen av Trident Juncture-øvelsen gikk av stabelen fra 25. oktober til 7. november.

Bedrifter mål for nasjonalstater

I Finland tror lederne i fire av ti store bedrifter at det er svært eller ganske sannsynlig at de er mål for påvirkningsoperasjoner fra kriminelle eller nasjonalstater.

Næringslivets sikkerhetsråd har nå satt i gang en undersøkelse om såkalte hybride angrep rettet mot norsk næringsliv. Jack Fischer Eriksen tror rapporten kan si noe om omfanget når den er klar neste år.

Trafikklys i rødt

Under Trident Juncture fikk Eriksen flere rapporter om uvanlige hendelser. Blant annet ble trafikklys uventet og svært lenge satt i rødt rett før militære kolonner skulle kjøre. Statens vegvesen sentralt sier de ikke fikk rapporter om dette. Jack Fischer Eriksen sier at dette i seg selv er en liten hendelse.

– Den kan likevel være et lite signal om at «vi kan ramme infrastrukturen og lage kaos». Vi vet ikke hvem som står bak dette, understreker han.

Dataangrep

Flere av medlemsbedriftene i Næringslivets sikkerhetsråd har også opplevd et stort trykk av dataangrep og økt pågang på sosiale medier i høst.

– Hendelsene er hver for seg ikke av stor betydning, men samlet sett er det grunn til å anta at noen samler inn data og kartlegger nettverk til personer som jobber med sikkerhet, tror Eriksen.

  • Vil du lese flere artikler fra Aftenpostens utenriksredaksjon? Følg oss på Facebook og Twitter.