Verden

Svensk kartlegging: 58 prosent av voldtektsdømte født utenlands

Sveriges Television har kartlagt alle som er dømt for voldtekt eller forsøk på voldtekt de siste fem årene.

 • Ingeborg Moe
  Ingeborg Moe
  Utenriksjournalist

Uppdrag Granskning tilsvarer NRK Brennpunkt i Norge. Bare to uker før svenskene går til valgurnene, i et valg der innvandring og integrering har vært de største sakene, publiserer de resultatene av en kartlegging av voldtektsdømte.

– Debatten om voldtekter og etnisitet er hittil blitt ført med lite fakta i bunnen – iblant har ren ryktespredning ligget til grunn for debatten, skriver Uppdrag gransknings redaktør Ulf Johansson.

Han peker på at debatten har foregått i mange år og blusset opp igjen i vår, uten at man egentlig har hatt noe godt faktagrunnlag. Blant annet har det vært en debatt om hvorvidt man fortier opplysninger om kriminelles etniske bakgrunn. Derfor har redaksjonen tatt for seg alle som er dømt for voldtekt eller forsøk på voldtekt mellom 2012 og 2017 i tingretten. Dette omfatter 843 gjerningsmenn.

Kartleggingen viser:

 • 58 prosent av dem tingretten har dømt for voldtekt eller forsøk på voldtekt, er født i utlandet.
 • Overrepresentasjonen av utenlandsfødte gjerningsmenn er spesielt stor i dommer for overfallsvoldtekter og gruppevoldtekter.
 • Ser man kun på overfallsvoldtekter eller forsøk på dette, er rundt åtte av ti dømte født utenfor Sverige. 40 prosent av dem hadde vært i Sverige i ett år eller mindre, og 97 av 129 dømte i slike saker er født utenfor Europa.
 • Over halvparten av de dømte er født utenfor Europa. Nesten 40 prosent er født i Midtøsten eller Afrika.
 • Gjerningsmannen har ofte vært påvirket av alkohol eller narkotika.
 • De dømtes utdanningsnivå er lavt.
 • Rundt en tredjedel har også vært dømt for andre forbrytelser.

– Ikke bare etnisitet

Ifølge Johansson i Uppdrag granskning er det hittil ikke forsket på årsaker til at det er slik. Men kriminologi-professoren Jerzy Sarnecki, som ofte har uttalt seg i debatten, har nå søkt om midler til å forske på det.

Sarnecki er kritisk til debatten om gjerningsmenns bakgrunn. Han mener den er blitt for ensporet og kun ser på etnisitet. Dette er bare én av flere faktorer, man må også se på sosiale og økonomiske forhold, fremholder han.

– De ungene mennene som begår voldtekter, kommer ofte fra land der kvinnesynet er annerledes enn i Sverige, det er helt riktig. Men la meg påpeke at mange av dem som kommer hit, ikke har levd i hjemlandet i det hele tatt, men har forlatt det tidlig. Mange av dem har levd på gatene i Teheran, i Paris, i Marseille eller i Stockholm. De har levd i et grovt maskulinisert miljø der de bare har vært sammen med andre menn. De har levd under veldig vanskelige forhold og ofte forsørget seg med kriminalitet, sier han til SVT.

– Hvor mye av dette er etnisitet, hvor mye er fattigdom? Herregud, det er ikke lett å skille, trolig er det alt dette, fortsetter han.

Kartleggingen gjelder kun domfelte, og ikke anmeldte, som utgjør en langt større gruppe.

Programmet skal sendes på SVT i kveld.

Det er valg i Sverige 9. september. Ingen av de to tradisjonelle blokkene har flertall på meningsmålingene. Partiet som har vokst mest, er det innvandringskritiske Sverigedemokraterna. Men ingen av de øvrige partiene vil samarbeide med dem.

Les mer om

 1. Sveriges Television
 2. Voldtekt
 3. Integrering
 4. Sverige
 5. Valg i Sverige

Flere artikler

 1. VERDEN
  Publisert:

  Dokumentar om voldtektsstatistikk setter fyr på den svenske valgkampen

 2. KOMMENTAR
  Publisert:

  Kostnaden ved svenske #metoo-tilstander

 3. VERDEN
  Publisert:

  Voldtektsmenn ble frikjent fordi offeret ikke hadde motsatt seg overgrepet nok. Det danske rettsvesenet får stryk i ny rapport.

 4. NORGE
  Publisert:

  Fire og et halvt års fengsel for overfallsvoldtekt

 5. DEBATT
  Publisert:

  Kort sagt, tirsdag 29. oktober

 6. NORGE
  Publisert:

  Syv års fengsel for overfallsvoldtekt