Verden

Norge utdanner kreftleger i Etiopia

I Etiopia dør flere av kreft enn HIV, malaria og tuberkulose tilsammen. Likevel har landet bare tre kreftleger. Det vil norske leger gjøre noe med, og de bidrar derfor aktivt med å utdanne flere kreftleger i landet.

Kreftsykepleier Marianne Nyjordet fra Oslo universitetssykehus sammen med etiopiske sykepleiere og kreftleger som er under utdanning.
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

For fem år siden hadde Etiopia tre onkologer - kreftleger. Nå har de snart åtte, og det etableres kreftavdelinger ved seks sykehus. Det er mye takket være norske leger.

Målet er at Norge skal bidra til at det de neste tre årene utdannes 30 nye kreftleger, i landet som har rundt 100 millioner innbyggere.

– Vi forventer at flere blir helbredet og at flere vil få lindrende og livsforlengende behandling, sier faglig ansvarlig i Norge, Kjell Magne Tveit.

Dr Wondemagegnehu og sykepleier Worku ved en av Etiopias få strålemaskiner. Norske sykepleiere og leger underviser etiopisk helsepersonell i bruk av maskinene.

Livmorhalskreft er nærmest en epidemi

Onkolog Kjersti Bruheim ved Oslo universitetssykehus er en av dem som har vært i Etiopia og veiledet sine etiopiske kolleger. Hun er spesialist på gynekologisk kreft.

 • Vil du lære mer? Afrika for nybegynnere

– Det føles nyttig og riktig å bidra på denne måten. Livmorhalskreft er nærmest en epidemi i fattige, afrikanske land, sier Bruheim.

Dr. Munire er en av de fem legene som uteksamineres som onkolog nå. Han skal lede en avdeling for kreftpasienter, og lære opp annet helsepersonell.

Oslo universitetssykehus samarbeider med Black Lion Hospital i Addis Abeba. Stiftelsen Aktiv mot kreft er med på å finansiere prosjektet. Utfordringen i Etiopia, og flere andre afrikanske land, er at landets egne leger reiser utenlands for å spesialisere seg, og de færreste kommer tilbake.

De første fem nye onkologene ble uteksaminert 16. desember i Addis Ababa.

– I dag er 30 onkologer under utdanning grunnet samarbeidsprosjektet, opplyser Kristin Schjølberg Hanche-Olsen, seksjonsleder ved Seksjon for Internasjonalt samarbeid ved OUS.

Dr. Mathewos, Dr. Wondemagegnehu og Dr. Ayannalem har lenge vært de eneste kreftlegene som har sørget for en befolkning på rundt 100 millioner.

Legene må jobbe i Etiopia

All utdanning skjer i Etiopia, men legene har også hospitert på Ullevål og Radiumhospitalet samt Sykehuset Sørlandet, Kristiansand.

– Vi legger vekt på at legene får innblikk i hvordan vi organiserer arbeidet, som samarbeid på tvers av legespesialiteter, sykepleier og legesamarbeid og vi fokuserer på praktisk strålebehandling.

Kjersti Bruheim forteller at mange av kreftpasientene hun har møtt i Etiopia er kvinner i fertil alder med stor forsørgelsesbyrde.

OUS-lege Kjersti Bruheim har vært i Etiopia og undervist leger i strålebehandling.
Ann Elin Moen og Marianne Nyjordet arbeider og veileder ved Black Lion Hospital i Addis Abeba. De har vært der et år allerede.

Stor mangel på strålemaskiner

– Bare i Oslo har vi 17 stråleterapimaskiner. Mange land i Afrika har ingen slike maskiner. I Etiopia kommer det på sikt syv slike maskiner ved de seks kreftavdelingene i Etiopia. Dette betyr en stor forbedring for pasientene, forteller legen.

Hun jobber spesielt med stråleterapi og strålebehandling, og særlig med pasienter med livmorhalskreft.

– Det er den vanligste kreftformen blant kvinner etter brystkreft, og den som tar flest liv. Screening finnes ikke og mange har HPV-infeksjon og dårlige immunforsvar.

Kreften er ofte kommet langt når kvinnene kommer til behandling. Men ved flere lokale kreftavdelinger vil pasientene kunne komme tidligere til behandling.

Prioriterer annerledes

– Hvilke pasienter får behandling?

– Det er offentlige sykehus, og prioriteringen er ikke som hos oss. Det betyr blant annet at man ikke prioriterer de som har størst mulig til å bli friske av kreften, fordi man er redd for å bli beskyldt for korrupsjon. De som er veldige fattige får behandlingen gratis, mens andre betaler medisin, hansker og annet nødvendig utstyr.

Kjersti Bruheim opplever at legene hun møter er motiverte for å jobbe for landet sitt og pasientene der.

– Samtidig er det samfunnsmessige strukturer som er ukjente for oss, og det er ikke alltid at de lytter til rådene våre. Men jeg føler at dette er nyttig, og jeg ser at ting gradvis blir bedre. Når kapasiteten og kvaliteten på kreftbehandling blir bedre, så vil det på sikt redde liv. Vårt bidrag vil redde liv.

Aktiv mot kreft med milliardbeløp

Aktiv mot kreft bidrar med over 12 millioner kroner i prosjektet.

– Vi innvilget det fordi vi likte prosjektets oppbygging og «bærekraft». Å bidra til kompetanse- og kunnskapsoverføring og etablere et program som etter noen år kan driftes selv av sykehusene i Etiopia er etter vår mening en veldig riktig måte å jobbe på, sier Helle Aanensen i foreningen.

OUS bidrar sammen med Høgskolen i Oslo og Akershus også med et sykepleieprosjekt som ble startet opp høsten 2015. Målet for prosjektet er å utdanne onkologiske sykepleiere gjennom et masterprogram.

– I tillegg vil norske sykepleiere bidra til faglig utvikling ved landets eneste onkologiske avdeling. To norske onkologiske sykepleiere fra OUS bor i Addis nå og bidrar med undervisning daglig, sier Kristin Schjølberg Hanche-Olsen.

Kreftprofessor: Etiopia har ikke erkjent at de har kreftpasienter

Kjell Magne Tveit, fagdirektør og professor ved OUS er faglig ansvarlig for prosjektet i Etiopia. Han opplyser at kreft i Etiopia, som i de fleste afrikanske land, har inntil nylig ikke vært helt erkjent.

Ann Elin Moen, kreftsykepleierstudentene Fikeraddis Tarik, Emnet Teklu, Alem Minlekalew, avdelingsoverlege og onkolog Dr. Wondemagegnehu, kreftsykepleier Worku Melese og kreftsykepleierstudent Ruhama Mekira på legevisitt.

– Vi har ikke sikre tall på antall nye tilfeller, men regner med at det er i størrelsesorden 150.000 pr. år. Ellers regner jeg med at det her er en reell økning pga. sterk befolkningsvekst og økende livslengde.

Les mer om

 1. Kreft
 2. Etiopia
 3. Addis Abeba
 4. Sykehus
 5. Kreftbehandling
 6. Kreftomsorg
 7. Malawi