Verden

Kenya vil stenge landets flyktningleirer - 600.000 mennesker berørt

Flyktningleiren Dadaab på grensen mellom Kenya og Somalia er verdens største og hjem til mer enn 300.000 mennesker.

Beslutningen som vil gjøre at over en halv million mennesker mister sine midlertidige hjem, møter internasjonal motstand.

  • Ingvild Fjelltveit
    Ingvild Fjelltveit

Landet vil slutte å ta imot flyktninger og stenge to flyktningleirer så fort som mulig, kunngjorde kenyanske myndigheter fredag.

Det innebærer at leiren Dadaab, som er verdens største flyktningleir, kan bli stengt.

Det bor mer enn 300.000 mennesker i leiren, som ligger øst i Kenya nær grensen til Somalia.

Totalt bor det i overkant av 600.000 flyktninger i kenyanske leirer. Et stort flertall av dem er fra Somalia, viser tall fra FNs flyktningorgan UNHCR.

Begrunnes med store økonomiske utfordringer

Beslutningen blir av myndighetene i Kenya begrunnet med at landet har store økonomiske, sikkerhetsmessige og miljømessige utfordringer.

«Regjeringen i Kenya erkjenner at vedtaket vil ha negativ innvirkning på livene til flyktninger og mener derfor at det internasjonale samfunnet må ta kollektivt ansvar for humanitære behov som vil oppstå som følge av handlingen» sier Karanja Kibicho, sekretær i innenriksdepartementet, i den offisielle uttalelsen.

Det er ikke klart når regjeringen vil begynne å stenge leirene, men ifølge Kibicho har regjeringen allerede oppløst landets flyktningdepartement.

Les også

Kenya famler etter et svar på terroren fra Al-Shabaab

Amnesty: - Ansvarsløst

– Dette er en svært kynisk
og ansvarsløs måte å skulle håndtere sårbare mennesker i en vanskelig situasjon på. Det er også i strid med Kenyas internasjonale folkerettslige forpliktelser, sier politisk rådgiver Beate
Ekeløve-Slydal i Amnesty Norge.

Hun mener utspillet kan være en reaksjon på flyktningsituasjonen i Europa og hvordan rike europeiske land har håndtert den.

– Det kan virke som et stikk til det internasjonale
samfunnet og mange lands manglende vilje til å dele på ansvaret for
flyktninger. Flyktningavtalen mellom EU og Tyrkia, for eksempel, som handler om å hindre at mennesker på flukt kommer til Europa og å sende flyktninger tilbake
dit de kom fra, sier Ekeløve-Slydal.

Slydal peker på at det ikke er første gang Kenya truer med å sende flyktninger ut av landet, og at de tidligere har stanset planene etter internasjonalt press.

Utenriksdepartementet sier til Aftenpoten at de jobber med å skaffe mer informasjon om saken og at det er for tidlig å si om Norge vil gjøre noe, men at det er bekymringsfult dersom Kenya stenger leirene.

Les også

EU og Tyrkia enige om massiv returavtale

Ville stenge leir i fjor

Også i april fjor kunngjorde Kenya at de ville stenge flyktningleiren Dadaab, etter et terrorangrep mot en høyskole i Garissa der 147 mennesker mistet livet. Den somaliske ekstremistgruppen Al-Shabaab sto bak angrepet.

Kenyanske myndigheter har flere ganger hevdet at medlemmer av Al-Shabaab og andre militante islamistgrupper gjemmer seg og driver rekrutteringsarbeid i Dadaab.

IfølgeHuman Wrights Watch finnes det ikke bevis for at somaliske flyktninger har vært involvert i terrorhandlinger.

Måtte snu

Myndigheten trakk imidlertid beslutningen om å stenge Dadaab etter sterkt internasjonalt press i fjor.

Kritikken gikk den gang på at regjeringen ikke hadde noe klart svar på hvor de kom til å sende flyktningene. Svært mange av dem er somaliere fra krigsutsatte områder, og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR)
fraråder å sende flyktninger tilbake til disse områdene.

FNs flyktningorgan uttalte at å stenge leiren ville få ekstreme humanitære konsekvenser og kunne være i strid med internasjonal lov.

Heller ikke i fredagens kunngjøring går det frem hvordan myndighetene ser for seg at avviklingen av flyktningleirene skal foregå, og hvor flyktningene skal dra.

Det bor mer enn 300.000 mennesker i flyktningleiren Dadaab, svært mange av dem er fra Somalia.

Internasjonal motstand

Flere internasjonale organisasjoner har fordømt beslutningen.

Amnesty International kaller det en hensynsløs avgjørelse.

– Avgjørelsen er en fornektelse av Kenyas plikt til å beskytte sårbare mennesker, og vil sette tusenvis av liv i fare, sier Muthoni Wanyeki, Amestys regiondirektør for Øst-Afrika,i en offisiell uttalelse.

Bill Frelick i Human Rights Watch peker på at å stenge flyktningleirer er i strid med prinsipper Kenya har forpliktet seg til å respektere, og sier at Kenya ikke kan snu ryggen til mennesker som har behov for beskyttelse.

Les også

  1. Dødstallene på høyskole i Kenya hevet til 147 etter angrepet fra Al-Shabaab

  2. I Norge bor det 180.000 mennesker som en gang kom som flyktninger. Møt syv som kom for en stund siden

Les mer om

  1. Kenya
  2. Somalia
  3. Flyktninger
  4. Afrika