Jagland kritisk til press mot Putin

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland mener det er på tide å gå tilbake til mer normale forbindelser med Russland.

Thorbjørn Jagland er generalsekretær i Europarådet.

– De som er mot Russland, bruker enhver anledning til å presse Russland opp i et hjørne, uavhengig av konsekvenser. Mens Russland er i en tilstand hvor de skal slå tilbake. Det gjør det vanskelig å finne løsninger, sier Jagland til NTB.

Han hadde onsdag et halvannen time langt møte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva.

De diskuterte den voksende krisen i forholdet mellom Russland og Europarådet.

Konflikten oppsto da Europarådets parlamentarikerforsamling i 2014 bestemte seg for å frata russerne stemmeretten i forsamlingen. Vedtaket kom som en reaksjon på Russlands annektering av Krim-halvøya i Ukraina.

I fjor svarte Russland ved å fryse pengebidragene til Europarådet. Situasjonen har skapt frykt for at Russland kan forsvinne ut av Europarådet.

Nå advarer Jagland mot å trekke sanksjonspolitikken for langt etter annekteringen av Krim.

– Det er vel ingen som ser for seg at alle internasjonale forbindelser skal bli skadelidende for all fremtid på grunn av dette, sier Jagland til NTB.

– Før eller siden må man komme tilbake til en mer normal tilstand, sier han.