Israelsk høyesterett godkjenner riving av palestinsk landsby

Høyesterett i Israel har godkjent planene om å rive den palestinske beduinlandsbyen Khan al-Ahmar på den okkuperte Vestbredden.

Khan al-Ahmar fotografert i juli, da palestinske demonstranter omringet en hjullaster for å hindre at israelske myndigheter startet rivningen av landsbyen.

Beslutningen om å rive landsbyen ble anket, men onsdag ble anken avvist av landets øverste domstol.

Dermed vil en midlertidig ordre om å vente med rivingen bli opphevet i løpet av en uke.

I Khan al-Ahmar ligger en delvis norskfinansiert barneskole, og Norge har kommet med en sterk oppfordring om ikke å rive landsbyen og skolen. Også FNs menneskerettsråd, Storbritannia, Frankrike og andre land har bedt Israel la landsbyen få stå.

Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman mener imidlertid at landets øverste domstol har tatt en modig avgjørelse. Israelske myndigheter mener Khan al-Ahmar ble bygget uten nødvendige tillatelser.

Kritikere av rivningsplanene sier det i praksis er umulig for palestinere å få byggetillatelser og at de derfor er tvunget til å bygge i strid med israelske regler.