Verden

E-sigaretter blir lovliggjort, mentoltobakk forbudt

EU-parlamentet har vedtatt ny tobakkslov. Den kan også bli innført i Norge.

E-sigaretter etterligner vanlig røyk, men er mindre helseskadelig. Her viser Martin Borne fra selskapet Demain J'arrete hvordan deres e-sigaretter fungerer.
  • Mathias Vedeler

EU-parlamentet vedtok tirsdag en ny tobakkslov. I loven blir e-sigaretter regulert som et lovlig nikotinprodukt, noe som også innebærer et langt skritt på vei mot legalisering i Norge.

Det er i dag ulovlig å selge e-sigaretter med nikotin i Norge. En forskrift fra 1989 forbyr nemlig automatisk alle nye nikotinprodukter.

E-sigaretter er elektroniske apparater som etterligner normal røyking. Nikotinholdig væske varmes opp inni «sigaretten» og avgir damp som kan inhaleres.

Regnes for å være langt mindre helseskadelig

Opprinnelig foreslo EU-kommisjonen at e-sigaretter skulle regnes som et «medisinsk produkt», noe mange tror ville begrenset salget kraftig.

EU-parlamentet avslo dette tirsdag og bestemte at det skal være mulig å selge dem på samme måte som vanlig tobakk.

Les også

- Tobakksgigant brukte 12 mill. på å smøre EU-politikere

E-sigaretter regnes som langt mindre helseskadelig enn tradisjonelle sigaretter, og mange håper at produktet skal få folk til å stumpe røyken.Tobakksforsker ved Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS), Karl Erik Lund, er blant disse.

Han sier at parlamentets vedtak er «svært gledelig» og tror sigarettene vil være bra for den norske folkehelsen.

— Vi vet at dette ikke er risikofrie produkter, men vi vet også at det er veldig stor skadeforskjell på e-sigaretter og de vanlige sigarettene. Alle kjemiske innholdsanalyser tyder på at det er et langt mindre skadelig produkt, sier Lund.

— Det vi derimot ikke vet, er langtidseffekten av bruken, legger forskeren til.

Forbud mot mentolsigaretter

EU-parlamentet bestemte også at smaksatt tobakk skal bli forbudt. Det betyr at det blir ulovlig å selge blant annet mentolsigaretter, noe som i dag er tillatt i Norge.

Alt taler for at Norge vil innføre dette forbudet hvis den nye loven blir endelig vedtatt i EU.

EU-parlamentet vedtok imidlertid at forbudet ikke skal tre i kraft før etter åtte år når det gjelder mentoltobakk og tre år når det gjelder andre smaker.

Den nye loven gjør det også forbudt å selge røykpakninger med færre enn 20 sigaretter, et tiltak som allerede er innført her i landet. Det ble forbudt å selge 10-pakninger i Norge tidligere i år.

Advarslene på røykpakkene skal også bli større, ifølge den nye EU-loven. Minst 65 prosent av pakken skal dekkes av en helseadvarsel.

Den nye loven er ikke endelig vedtatt i EU, selv om parlamentet nå har sagt sitt.

Det vil også være opp til Stortinget hvordan Norge skal forholde seg til lovverket, men de folkevalgte har tradisjon for å rette seg etter direktivene som EU vedtar.

Helsedirektoratet er positive til loven

Divisjonsdirektør i Helsedirektoratet, Knut-Inge Klepp, sier han er glad for at EU ser ut til å få en ny og strengere tobakksregulering.

— Vi ser at flere av de nye bestemmelsene kan bli tilsvarende det som allerede gjelder i Norge, sier han.

Han stiller seg også positiv til at smaksatt tobakk forbys.

— Vi vet at det brukes smakstilsetninger i tobakk for å rekruttere spesielt nye unge røykere. Vi tenker at et forbud er et skritt i riktig retning, og at det ikke er noen grunn for at Norge skal fravike et EU-direktiv på det punktet.

Han vil imidlertid ikke kommentere vedtaket om e-sigarettene, og hva dette kan bety for Norge, før direktoratet har fått satt seg bedre inn i saken.

Les også

  1. Snus er langt mindre farlig enn røyk

  2. - Jeg var redd for kona

  3. Bagatelliserer snusskader