Verden

Massedrapene i Butsja kan være krigsforbrytelser. De ansvarlige kan likevel gå fri.

Bildene fra den ukrainske byen Butsja går verden rundt. Kravet om at de ansvarlige må straffes, øker. Men det er ikke helt enkelt.

En ukrainsk soldat sjekker om en død person er rigget til med eksplosiver. Bildet er tatt i Butsja lørdag.
 • Andreas Bakke Foss
  Journalist
 • Gunnar Kagge
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Verden har fått se grusomme bilder fra byen Butsja utenfor Kyiv. Langs veiene ligger det døde mennesker. Noen av de døde er bundet på hendene. Russiske styrker anklages for krigsforbrytelser.

– Det er krigsforbrytelser at sivile henrettes på denne måten som disse bildene etter alle solemerker viser. Dette må etterforskes, så vi kan slå fast hva dette er, sa statsminister Jonas Gahr Støre til Dagbladet mandag.

Mens Ukrainas president, Volodymyr Zelenskyj, hevder at det er snakk om et folkemord, avviser russerne at de har ansvar for ugjerningene.

Selv i krig er det regler

I krig er det regler. Og disse reglene tillater at man setter i gang angrep, vel vitende om at sivile liv går tapt. Og selv om det er sivile som er døde, og det ser grotesk ut, så trenger det ikke være brudd på reglene for krigføring.

Men det er et absolutt forbud mot å rette et angrep direkte mot sivile. Samtidig har sivile ikke krav på absolutt beskyttelse. Sivile kan bli ofre for tilfeldige skader, for eksempel fra granatsplinter eller konsekvensen av et rakettnedslag.

Reglene sier at det ikke skal iverksettes angrep dersom de sivile skadene må antas å bli overdrevent store.

– Det gjelder både med konvensjonelle, tunge våpen, som artilleri, og med håndvåpen, sier generaladvokat Sigrid Redse Johansen. Hun er en viktig rådgiver for den norske forsvarsledelsen i juridiske spørsmål.

Sigrid Redse Johansen er generaladvokat.

Dette er en krigsforbrytelse

Dersom man med overlegg dreper en sivil som ikke deltar i striden, er det i strid med reglene om krigføring. Altså en krigsforbrytelse.

Generaladvokaten vil ikke kommentere etterforskningen i Butsja direkte, men sier følgende om det hun ser fra den lille forstaden til Kyiv.

– Hvis man skyter en person i hodet mens han eller hun er bundet, er det vanskelig å si at det ikke ser ut som en grov forbrytelse.

Andre eksempler på krigsforbrytelser er voldtekter, å bruke barn under 18 år som aktivt stridende, deportasjon og tilsynelatende vilkårlig plyndring og ødeleggelse av eiendom.

Personer, ikke staten

Krigsforbrytelsen må alltid knyttes til en eller flere personer. Det trenger ikke være den personen som utførte handlingen, men kan også være en av lederne lenger opp i systemet eller kommandolinjen.

– Tradisjonelt i arbeidet med krigsforbrytelser har man ofte forsøkt å gå så høyt opp som mulig i systemet etter lederne, sier generaladvokaten.

Putin kan straffes

Den internasjonale straffedomstolen i Haag har ikke kapasitet til å høre mange saker. Hovedoppgaven er å gå så høyt som mulig i kommandokjeden, enten på politisk eller militært nivå.

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl ved Universitetet i Oslo sier det er en teoretisk mulighet for at man kan gå helt til topps. Talene til Russlands president, Vladimir Putin, kan analyseres. Om budskapet tolkes som oppfordringer til eller ordre om krigsforbrytelser, kan han holdes ansvarlig.

Da er det et stort problem at de som etterforskes, må utleveres før en eventuell rettssak.

– Sjansene for det er ikke nødvendigvis veldig store. Men jeg tror ikke du skal undervurdere belastningen ved å ha en internasjonal arrestordre hengende over deg resten av livet. Husk at disse sakene ikke foreldes, sier hun.

Vladimir Putin kan holdes ansvarlig for det soldatene hans gjør i Ukraina, sier Sofie Høgestøl.

Kan ta lang tid

– Det er ikke enkelt å etterforske og eventuelt straffe de ansvarlige. Men vi har etter hvert en del erfaring, som oppgjøret etter borgerkrigen i Jugoslavia og folkemordet i Rwanda, sier Høgestøl.

Hun advarer om at det er en langvarig prosess.

– Etter andre verdenskrig fikk man en slags arbeidsfordeling. Nasjonale domstoler har ansvaret for å straffe dem lavt nede i kommandokjeden, gjerne dem som har utført handlingene. Den internasjonale straffedomstolen behandler sakene mot dem som ga ordrene, gjerne politiske eller militære ledere, sier hun.

Etterforskes av private

Dersom ugjerningene i Butsja og andre ukrainske byer er begått av russiske soldater, kan det bli vanskelig å etterforske og straffe dem. De har allerede forlatt byene og kanskje landet.

– Nå i første omgang må det sikres beviser, sier Høgestøl.

Foreløpig er dette arbeidet avhengig av menneskerettighetsorganisasjoner og andre som samler inn bilder, videoer og vitnesbyrd.

– Nå har vi en stor internasjonal dugnad. Organisasjonene på bakken i Ukraina samler inn mye. En stor forskjell fra Rwanda og Jugoslavia er elektronikken. Det er filmet og fotografert på en helt annen måte i Ukraina.

Må granskes av profesjonelle

Dette legges inn i databaser. Senere må profesjonelle etterforskere vurdere materialet.

– Norge sendte for eksempel etterforskere til Jugoslavia. De brukte sin ekspertise på å vurdere bevisene, sier hun.

Norske Kripos gjennomfører allerede vitneavhør med flyktninger fra Ukraina som kan ha opplevd krigsforbrytelser. Igjen advarer Høgestøl om at ting tar tid. Det tok tre år å utnevne anklageren for domstolen som behandlet sakene fra Jugoslavia.

Vanskeligere med folkemord

Ukrainas president hevder at det som har skjedd i Butsja, allerede nå kan sies å være et folkemord.

Folkemord er definert av FN som et tilfelle der drap eller andre spesifiserte voldelige handlinger er begått i den hensikt å ødelegge, helt eller delvis, en nasjonal, etnisk, rasemessig eller religiøs gruppe som sådan

– Det er vanskeligere å slå fast. Det sentrale her er «hensikt å ødelegge, helt eller delvis». Man må etablere at det har vært en plan, sier generaladvokaten.

Nordmann leder arbeidet

FNs menneskerettighetsråd har satt ned en kommisjon som skal granske eventuelle lovbrudd i Ukraina. Den tidligere høyesterettsdommeren Erik Møse skal lede arbeidet. Han har erfaring fra FNs straffedomstol for Rwanda og Den europeiske menneskerettsdomstolen.

Møse sier til Aftenposten at det er for tidlig å si noe om jobben han har tatt på seg.

Les også

 1. Kan Vladimir Putin bli dømt for krigsforbrytelser?

 2. Mange frykter Putins skrekkvåpen. Men kan han egentlig bruke dem?

 3. Ikke alt er lov i krig. Nå starter etterforskningen av de russiske angrepene på sivile i Ukraina.

Les mer om

 1. Krigen i Ukraina
 2. Ukraina
 3. Volodymyr Zelenskyj