Verden

Regjeringen vil gi en tredje vaksinedose til alle. Ekspertene er uenige om hvor nødvendig det er.

Store israelske undersøkelser viser at en oppfriskningsdose kan gi 90 prosent bedre beskyttelse mot alvorlig sykdom. Men noen amerikanske eksperter er likevel ikke overbevist.

FHI og Camilla Stoltenberg (helt til høyre) varsler intern uenighet om oppfriskningsdose for dem under 65 år. Likevel varsler regjeringen at alle voksne vil få tilbud om en tredje dose.
  • Tor Arne Andreassen
    Tor Arne Andreassen
    Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Alle over 18 år skal få tilbud om en tredje vaksinedose, en såkalt oppfriskningsdose, opplyste statsminister Jonas Gahr Støre under fredagens pressekonferanse.

Dette skal tilbys alle neste år, når det har gått minst 6 måneder etter andre vaksinedose.

Kommunene er allerede i gang med å gi oppfriskningsdose av koronavaksinen til personer over 65 år. 200.000 personer, cirka 20 prosent av alle over 65 år, har til nå fått en slik dose.

Men selv innad i Folkehelseinstituttet (FHI) er det uenighet om hvor fornuftig det er å tilby en oppfriskningsdose til dem som er under 65 år gamle.

«Det er faglig uenighet i FHI om behovet for oppfriskningsdoser i hele denne aldersgruppen fordi kunnskapsgrunnlaget er svakt for vurdering av nytte og risiko», heter det i en oppdragsbesvarelse fra FHI til Helse- og omsorgsdepartementet.

Israel: Over 90 prosent mer effektivt

FHI skriver også at «foreløpig er både de positive og negative effektene ved å utvide vaksinasjon med en oppfriskningsdose til personer under 65 år lite kjent».

Det til tross for at erfaringene fra Israel kan virke overbevisende. Som vanlig når det gjelder vaksinering mot covid-19, er det Israel som ligger lengst fremme.

4 millioner israelere har fått en oppfriskningsdose. Av dem som er kvalifisert for å få en tredje dose, er det bare 1,1 millioner som til nå ikke har tatt den.

Israel var inne i en meget alvorlig fjerde smittebølge. I august begynte de å tilby en boosterdose. Først til de over 65 år og deretter til resten av den voksne befolkningen.

Smittebølgen avtok raskt. Den tredje vaksinedosen fikk mye av æren for det.

Medisinsk personell passer på en covid-pasient ved Beilinson-sykehuset i Petah Tikva i Israel.

I slutten av oktober ble det offentliggjort en studie som viste svært oppløftende resultater. Studien baserer seg på undersøkelser av nesten 1,5 millioner mennesker. Halvparten hadde fått den tredje dosen, mens den andre halvparten ikke hadde fått den.

Ifølge rapporten var den tredje dosen 93 prosent effektiv når det gjaldt å forhindre sykehusinnleggelser. Man registrerte 231 sykehusinnleggelser blant dem som hadde fått to doser. For dem med tre doser var det kun 29 innleggelser. Det var tilsvarende tall når det gjaldt å forhindre alvorlig sykdom. Oppfriskningsdosen var 81 prosent effektiv når det gjaldt å forhindre covid-relaterte dødsfall.

Studien ble gjennomført fra 30. juli til 23. september i år. Medianalderen blant deltagerne var 51 år.

– Resultatene viser på en veldig overbevisende måte at den tredje vaksinedosen er ekstremt effektivt, sa Ran Balicer til The Times of Israel. Han er utviklingssjef i Clalit, Israels største tilbyder av helsetjenester.

Noen amerikanske eksperter er ikke overbevist

Amerikanske helsemyndigheter har anbefalt en oppfriskningsdose for alle over 65 år, for yngre med underliggende sykdommer og personer som er særlig utsatt for smitte. Også amerikanerne er enig om at vaksinene over tid mister noe effekt.

Men noen amerikanske eksperter protesterer fordi de mener bevisgrunnlaget er for dårlig. De mener to vaksinedoser gir en god nok beskyttelse for dem som er under 65 år gamle.

Noen eksperter mente det var vanskelig å stemme imot fordi president Joe Biden allerede hadde lovet en tredje vaksinedose til alle amerikanere, skriver The New York Times.

FHI savner informasjon om aldersgrupper

Her hjemme tonet folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg ned den interne uenigheten under fredagens pressekonferanse.

– Det handler om timing og kommunikasjon. Om vi skal gå ut nå og si at folk bør få den oppfriskningsdosen, eller ta større forbehold, gitt det begrensede kunnskapsnivået vi har nå, sier avdelingsdirektør Are Stuwitz Berg i FHI.

Han sier det helt klart er tall, blant annet fra Israel, som helt tydelig viser en effekt av oppfriskningsvaksinasjon på sykehusinnleggelsene. Den er tydeligst for de eldste. At en tredje dose har effekt på smittespredning, er man også ganske sikker på.

– Det vi savner i noe av det som publiseres nå, er at det er delt opp på aldersgrupper, slik at man kan se hvem det har størst effekt for og hvem det kanskje ikke har noen særlig effekt for, sier Stuwitz Berg.

– Begrenset kunnskap om sjeldne bivirkninger

De kliniske studiene med vaksinene fra Pfizer og Moderna tyder ikke på andre bivirkninger etter en oppfriskingsdose enn det som tidligere er kjent for de to første dosene. Rapporter fra Israel peker i samme retning, skriver FHI.

Men de skriver også at «kunnskapen om eventuelle sjeldne og alvorlige bivirkninger etter koronavaksine foreløpig er begrenset».

FHI mener det blir viktig med en «grundig nytte/risikovurdering på individnivå», som også tar hensyn til den aktuelle smittesituasjonen.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. koronavaksine
  3. Israel
  4. Vaksine