Verden

Mobiliserte til demonstrasjon - lenket til jihadist-side

«Har de glemt kalifen som sendte en hel hær til angrep på europeerne?»

Et bilde av muslimer som brenner norske flagg i den pakistanske byen Lahore ble tidligere brukt som illustrasjon på Facebook-gruppen, men er nå fjernet. FOTO: AFP
  • Lars Akerhaug

I forbindelse med Dagbladets publisering av Muhammed-karikaturene forrige uke, er det annonsert demonstrasjoner mot Dagbladet førstkommende fredag.

På en av Facebook-gruppene som mobiliserte til demonstrasjonen ble det referert til «slaget ved Anzen» da abbasidekalifatet ledet av kalifen al-mutasim slo de øst-romerske styrkene ledet av Theophilus.

«Har de glemt al-Mutasim? Som sendte en hel hær til angrep på europeerne, fordi de hadde revet av klærne til en muslimsk kvinne! Og Rasulullah (Guds profet, journ. anm.) hånes på de verste måter, mens ingen hær utløses for ham!», sto det å lese på Facebook-gruppen.

Den tidligere terror-siktede norsk-pakistaneren Arfan Bhatti er én av administratorene i Facebook-gruppen.

Arfan Bhatti er blant administratorene på Facebook-gruppen. (FOTO: JAN PETTER LYNAU / VG)

Gruppen lenket også på sine informasjonssider videre til nettsiden til «Det islamske emiratet i Kaukasus», radikale islamistiske tsjetsjenere som kjemper for en islamsk stat i området.Gruppen hadde også på tidlig tidspunkt et bilde av pakistanere i Lahore som brenner det norske flagget, men dette ble tidlig fjernet.

Fjernet

Etter at Aftenposten.no tok kontakt med én av arrangørene og spurte om hva de mente med disse utsagnene og koblingene, ble også den omstridte teksten og lenkene fjernet.

— Vi skal demonstrere for ytringsfriheten, og det motsatte av det som blir hentydet i både tekst og linken, sier Yousef Assidiq, en av initiativtakerne, i en e-post til Aftenposten.no.

- Hold dere vekk

— De moskeene jeg kjenner til, har ment at akkurat nå har det ingen hensikt å demonstrere, sier Basim Ghozlan fra Det islamske forbundet i Oslo.

- Hvorfor ikke det?

— Vi mener at hvis man vil demonstrere må det være en konkret sak man fokuserer på. Man bør ikke bare demonstrere for å vise misnøye ut i løse luften, sier den norsk-jordanske moske-forstanderen.

- Så du oppfordrer unge til å holde seg vekk?

— Ja, det er riktig.

Heller ikke Islamsk råd i Norge har sluttet seg til demonstrasjonen.

Les også

  1. Facebook-mobilisering til demonstrasjon mot karikaturer

  2. Norske flagg brennes i Pakistan