21 delstater til retten for å få omgjort Bidens stans av oljerørledning

21 delstater reiser søksmål i håp om å få omgjort USAs president Joe Bidens avgjørelse om å stanse utbyggingen av oljerørledningen Keystone XL.

Rør som skulle bli brukt til byggingen av Keystone XL, ligger urørt. 21 delstater reiser søksmål mot Biden-administrasjonen, i et forsøk på å få omgjort Bidens presidentordre som stanset prosjektet.

Saksøkerne hevder at Biden i realiteten ikke hadde myndighet til å stanset utbyggingen av den omstridte oljerørledningen med en presidentordre. Ordren ble underskrevet på Bidens første dag i Det hvite hus.

Den planlagte oljerørledningen skulle gå fra Canada og gjennom flere amerikanske delstater. Saksøkerne mener at Kongressen bør være siste instans som avgjør om den skal bygges eller ei.

Også enkelte sentrumsorienterte politikere i Bidens eget parti har bedt ham om å gjøre om på avgjørelsen, blant dem senatorene Joe Manchin fra West Virginia og Jon Tester fra Montana.

Stanset av Obama, startet igjen av Trump

Bygging av rørledningen ble gjenopptatt i fjor, da tidligere president Donald Trump pustet nytt liv i prosjektet etter at det ble stanset av Barack Obama.

Keystone skulle frakte hundretusener av fat olje fra oljesandfelter i Canada til raffinering i USA. Biden har omtalt oljesandutvinningen som «veldig, veldig forurensende» og vraket prosjektet av klimahensyn, tross canadisk motstand.

Både miljøbevegelsen i USA og urfolksgrupper i områdene der byggingen har pågått, var sterkt imot rørledningen på grunn av frykt for oljelekkasjer i sårbare områder.

Ledet av republikanere

Søksmålet ledes av republikanerne Ken Paxton og Austin Knudsen, som er Attorney General i henholdsvis Texas og Montana. 19 andre delstater er med på søksmålet.

Attorney General er en stilling med varierende oppgaver og ansvarsområder i de ulike amerikanske delstatene. Ansvarsområdene kan tilsvare justisminister i delstatsregjeringen, regjeringsadvokat eller hovedansvarlig for påtalemyndigheten.

På føderalt nivå er Attorney General USAs justisminister.