Verden

Rekordmange drap i Sverige i fjor

124 personer ble drept i Sverige i 2020, noe som er det høyeste tallet siden landets krimforebyggende råd begynte å føre slik statistikk. Drapsraten i Sverige er nå dobbelt så høy som i Norge.

En 12 år gammel jente som ble skutt og drept ved en bensinstasjon utenfor Stockholm var et av 124 drapsofre i Sverige i fjor.
 • NTB
 • Henning Carr Ekroll
  Nyhetssjef

Brottsförebyggande rådet (Brå) legger frem sin rapport for 2020 tirsdag, og der kommer det frem at 124 personer ble drept i fjor, melder SVT.

Aldri tidligere har Brå registrert så mange drap i Sverige. Det er en økning på 13 drap fra 2019.

90 prosent av de drepte var 18 år eller eldre. Av de voksne drapsofrene var 23 kvinner og 89 menn. To jenter og ti gutter under 18 år ble drept i 2020.

Dobbelt så høy drapsrate som i Norge

Til sammenligning hadde Norge 31 drap i 2020, ifølge tall fra Kripos. Sverige har i underkant av dobbelt så mange innbyggere som Norge, noe som betyr at svenskene har dobbelt så høy drapsrate. I motsetning til Sverige har antallet drap i Norge vært relativt stabilt de siste årene.

Sverige har også spesielt mange drap med skytevåpen sammenlignet med Norge. I Sverige ble 48 personer skutt og drept i 2020. Det tilsvarende antallet i Norge var to.

Enkelte av drapene i Sverige har fått spesielt stor oppmerksomhet. I august ble en 12 år gammel jente skutt og drept ved en bensinstasjon, som et tilfeldig offer i det som trolig var en gjengkonflikt.

Mange av drapene er knyttet til gjengkriminalitet i innvandrertette deler av Sveriges største byer. I september sa den svenske polititoppen Mats Löfving at det finnes minst 40 slektsbaserte kriminelle nettverk i Sverige. Löfving hevdet at de kom til Sverige for å begå kriminalitet.

I tillegg til drap sliter svensk politi også med jevnlige bombeangrep mot både boliger, næringslokaler og offentlige bygninger. Her fra en eksplosjon i Höganäs 23. mars, der 40 leiligheter ble rammet. Ingen ble skadet.

Frykter «systemtruende» klaner som begår kriminalitet

Han kalte problemet «systemtruende». Men det mener han at klanen tilraner seg makt som egentlig er forbeholdt staten. Medlemmer av kriminelle klaner infiltrerer offentlige etater, som arbeidsformidling, trygdekasse og kommunestyrer, ifølge politiet.

En omfattende ny spørreundersøkelse fra det kriminalitetsforebyggende rådet (BRÅ) i fjor viste at svenskene føler seg mer utrygge. Nesten halvparten, 47 prosent, er engstelige for kriminaliteten i samfunnet. Det er det høyeste nivået siden målingene startet i 2006. 

Ingen land i Europa har så mye gjengskyting og eksplosjoner som Sverige. Kriminologer har sagt at man må til krigssoner for å finne noe tilsvarende. Diskusjonene om hvorfor det er slik, har pågått i flere år.

Det har vært et følsomt spørsmål fordi både gjerningsmann og offer som regel har minoritetsbakgrunn. Politikerne har kives om det er fattigdom og utenforskap eller høy innvandring som er problemet.

Les også

 1. Gjengdrap, kriminelle klaner og skyting på åpen gate. Nå har svenskene fått nok.

 2. Politisjefens beskrivelse av de kriminelle klanene rystet Sverige. «Politiet har satt inn store krefter, men ingenting har fungert.»

 3. Svensk politi lovet kraftinnsats mot skyting og eksplosjoner. Slik gikk det.

Les mer om

 1. Drap
 2. Sverige
 3. Norge
 4. Etterforskning