Folkehelseinstituttet: - Vi kan ikke utelukke spredning i Europa

Folkehelseinstituttets overlege Tone Bruun svarer på spørsmål fra leserne om zikaviruset.

zikaviruset brer seg nordover i Amerika - og kan på sikt infisere mygg i Europa.

Det kommer stadig nyheter om hvordan zikaviruset smitter, brer seg og hvor farlig det er. Foreløpig er det lite som er vitenskapelig bekreftet.

Hvordan virker virusinfeksjonen på folk flest?

De fleste vil ikke få symptomer i det hele tatt. Rundt en av fire vil få milde symptomer med feber, leddsmerter, utslett og øyebetennelse.

Kan gravide bli stukket av mygg, smittet av viruset, uten at fosteret blir sykt?

Det er en sterk mistanke om at det er en sammenheng mellom zikavirus-infeksjon og fosterskaden mikrokefali, men dette er ikke vitenskapelig bevist. Derfor vet man jo heller ikke hva en eventuell risiko for fosteret er hvis moren er smittet.

Overlege Tone Bruun ved Folkehelsa informerer publikum og helseistanser om zikaviruset.

Trolig mest skadelig i starten av svangerskapet Når i svangerskapet er fostret mest utsatt?

Vi vet jo som sagt ikke om det er en sikker sammenheng mellom viruset og fosterskader, så dette er vanskelig å svare på. Imidlertid vet vi at en del andre virusinfeksjoner hos gravide kan gi fosterskader, og at risikoen for skader er størst ved infeksjon i første trimester, altså de tre første månedene av svangerskapet. I forbindelse med utbruddet i Latin-Amerika, settes det nå i gang vitenskapelige studier, og man vil få ny kunnskap om zikaviruset og dets effekter.

Floridas guvernør slår zika-alarm:

Les også

Myggkartet som gjør amerikanere nervøse

Er det mulighet for å bli smittet av zika ved en eventuell sommerferie i Spania, Italia eller Hellas? Har den myggen mulighet til å kunne bære viruset?

Zikaviruset sirkulerer ikke i Europa. Nå er det myggen Aedes aegypti som sprer viruset i Latin-Amerika, og den arten finnes nærmest ikke i Europa (er kun påvist på Madeira og nord-øst for Svartehavet), men i teorien kan også Aedes albopictus overføre viruset, og den arten finnes i Sør-Europa. Vi kan dermed ikke utelukke spredning av viruset til Europapå lengre sikt.

Kan gi nervesykdom som oftest går over av seg selv

Frykter dere at viruset kan gå inn i nervesystemet,som borreliose?

Vi kjenner ikke til at zikafeber gir borrelioseliknende plager. Det er imidlertid mistanke om at zikaviruset kan forårsake Guillain-Barrés syndrom, en nervesykdom som fører til lammelser som vanligvis går over av seg selv etter noen måneder. Dette er en kjent sjelden komplikasjon til flere andre infeksjonssykdommer. Noen få kan i en periode da trenge hjelp til å puste. I svært sjeldne tilfeller kan sykdommen føre til dødsfall, da spesielt hos eldre. De få dødsfallene vi nå har hørt om gjennom mediene, ser ut til å kunne være knyttet til denne tilstanden.

Lite trolig at viruset smitter gjennom spytt

Hva vet man om smitte mellom mennesker? Er det flere tilfeller?

Dette er først og fremst en sykdom som smitter via mygg, men man kjenner til to tilfeller av mistenkt seksuell smitte. Ett ble rapportert denne uken, og ett i 2008. I tillegg mistenker man smitte fra mor til foster ved infeksjon under graviditet.Som mediene nå har skrevet om, er viruset visstnok funnet i spytt i et fåtall tilfeller, men det trenger ikke bety at viruset smitter gjennom spytt. Det er antagelig lite sannsynlig.

Myggen trives godt i urbane områder

Er det egentlig noen forklaring på hvorfor spredningen av viruset har eksplodert nå? Skjer det mutasjoner innen virusriket?

Det er nok ikke mutering som har ført til at vi ser dette store utbruddet nå. Det kan imidlertid være flere andre faktorer. Det ene er at viruset er nyintrodusert i befolkningen i Latin-Amerika. Før fantes det bare i Afrika og Sørøst-Asia, og så har det spredd seg til Oseania – og nå det siste året til Sør— og Mellom-Amerika og Mexico. Der har da ingen i befolkningen vært immune, og viruset har lett kunnet spre seg. Myggen som overfører viruset trives godt i urbane områder med mange mennesker, der den ofte finner stillestående vannansamlinger hvor den forplanter seg.

Det er usikkert hvor stor risikoen er for å overføre smitte fra mor til foster.

Utvikling av vaksine er nå prioritert Har det funnet sted noen prøvevaksinasjoner i Brasil-området?

Nei, vaksineutvikling tar tid. Det har ikke tidligere vært rapportert om alvorlige komplikasjoner i forbindelse med zikafeber og det har derfor ikke vært interesse for å utvikle en vaksine. Nå har dette endret seg, og vaksineutvikling vil bli prioritert.

Hva med eventuell tablettutprøving?

Nei, det finnes heller ingen medisiner mot denne infeksjonen. Utvikling og utprøving av medisiner vil nok bli en del av den oppgraderte innsatsen mot viruset.

Frykter at 3-4 millioner kan bli smittet på det amerikanske kontinent: