160 koronadøde registrert i Sverige på ett døgn. Sverige vurderer å søke koronahjelp fra naboland

Kapasiteten ved intensivavdelingene på flere svenske sykehus er nå sprengt som følge av mange koronapasienter, og landet vurderer å be naboland om hjelp.

I vår var Aftenposten på en av intensivavdelingene på Söder Sjukehus i Stockholm. Nå er intensivkapasiteten igjen sprengt.

– Det vil i løpet av det neste døgnet komme en beslutning om en nasjonal opptrappingsplan, sier stabslege Sten Rubertsson i Socialstyrelsen til Dagens Medisin.

– Grensen for hva det svenske helsevesenet klarer, er nå snart nådd, sier han.

Svenske helsemyndigheter vurderer ifølge Rubertsson å søke hjelp fra Finland eller andre skandinaviske land, som ikke er så hardt rammet av koronapandemien som Sverige.

Samtidig skal alle planlagte operasjoner av barn innstilles ved Karolinska universitetssykehus fordi personalet omdisponeres, melder Dagens Nyheter.

Behandlingen av voksne covid-19-pasienter skal prioriteres, og ansatte på barnesykehus lånes ut til det formålet, skriver avisen fredag.

160 dødsfall registrert på ett døgn

Det er registrert 7370 nye smittetilfeller og 160 nye koronadødsfall i Sverige det siste døgnet, viser tall fra helsemyndighetene.

Sverige valgte en annen strategi og er langt hardere rammet av koronapandemien enn nabolandene, må statsepidemiolog Anders Tegnell konstatere. Nå vurderer de å be om hjelp utenfra.

320.098 har til nå fått påvist koronasmitte i Sverige, og tallet på koronarelaterte dødsfall har steget til 7514. Det tilsvarer 74 dødsfall per 100.000 innbyggere, mens gjennomsnittet i verden er 20.

Norge har til sammenligning syv koronadødsfall pr. 100.000 innbyggere, Finland har åtte og Danmark har 16.

– På nasjonalt nivå har vi fortsatt en del intensivkapasitet igjen, men den er strukket langt utover det normale og veldig ujevnt fordelt. Vi kan i løpet av kort tid komme til å måtte ta kontakt med andre skandinaviske land. Det fins et nettverk for dette, sier han.

Norge har ikke fått forespørsel

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i Helse- og omsorgsdepartementet sier til NTB at norske myndigheter ikke har fått noen forespørsel om bistand fra Sverige.

Hun understreker at eventuell bistand må skje etter spørsmål fra svenske myndigheter.

Les også

Slik er nordiske land blitt både skrekkeksempler og forbilder

– Dersom svenske myndigheter henvender seg til Norge for bistand vil vi raskt vurdere dette. Vi har en helseberedskapsavtale med våre nordiske naboland som blant annet åpner for transportbistand og helsehjelp, herunder sykehusbehandling. Vi må vurdere vår egen kapasitet hvis vi eventuelt får en henvendelse om et konkret behov, sier hun.

Les også

Slår alarm om koronasituasjonen i Stockholm. Derfor ber helsedirektøren om nødhjelp.

Statssekretæren peker videre på at mange land har hatt og fortsatt har vesentlig høyere smittetrykk og flere på sykehus enn Norge.

– Norge har derfor ved flere anledninger bistått andre europeiske land, blant annet med utsending av helseteam til Italia i våres. Teamene består av 20–25 sykepleiere, leger og logistikk-personell. Disse kommer fra sykehus spredt rundt i hele landet, og belastningen på hvert enkelt sykehus blir dermed liten.