Verden

USA ber Norge styrke kampen mot IS

Aftenposten (Erbil, Nord Irak) USA har kommet med en formell henvendelse til Norge om å bidra mer militært mot IS. De ber også om at Norge skal bidra i Syria.

Norske grenaderer fra Telemark Bataljon underviser kurdiske peshmerga-soldater i krigføring i bebygd område i militærleiren i Nord-Irak. Foto: Tor Arne Andreassen

 • Tor Arne Andreassen
  Tor Arne Andreassen
  Journalist i utenriksredaksjonen

Aftenpostens journalist, Tor Arne Andreassen er i Erbil i Nord-Irak. Foto: Tor Arne Andreassen

USA ba den 3. desember Norge om å øke den militære innsatsen mot Den islamske staten (IS). Norge er ett av over 60 land som bidrar i den amerikanskledede koalisjonen mot IS, blant annet ved å trene kurdiske Peshmerga-soldater i Nord-Irak og den irakske hæren i Bagdad-området. Det nye nå er imidlertid at USA ikke bare ber om at Norge skal bidra med mer, men også at Norge skal bidra i Syria. Norge har til nå holdt seg til å bidra i Irak, dit man er blitt invitert inn av regjeringen i Bagdad.

Lurer på nøyaktig hva IS er? Se denne korte oppsummeringen

Flere land er blitt bedt om å bidra

— Jeg kan bekrefte at vi, på lik linje med en rekke av våre allierte, har mottatt en forespørsel fra USA om å stille med ytterligere militære bidrag til kampen mot ISIL i tillegg til det militære bidraget vi yter i dag. Dette krever en grundig vurdering. Forespørselen behandles nå i Forsvarsdepartementet på vanlig måte, svarer Eskil G. Sivertsen, talsmann for Forsvarsdepartementet.

Normal fremgangsmåte når Norge får en slik henvendelse er at Forsvarsdepartementet ber Forsvarsstaben om å komme med et militærfaglig råd om hva Norge eventuelt kan bidra med. Deretter tar Forsvarsdepartementet saken videre politisk. Stortinget blir også involvert.

Presset øker for å angripe IS:

Les også

Dette er de militære alternativene i kampen mot IS' terrorregime

Mange av soldatene fra Peshmergaen har vært i de væpnede styrkene til kurderne i mange år. Utstyret de har er til dels gammelt og slitent. Foto: Tor Arne Andreassen

Hva kan Norge bidra med?Forsvarsdepartementet unnlater å svare på Aftenpostens spørsmål om hvorvidt USA har bedt om noen helt konkrete bidrag fra Norge.

Oppfordringen fra USA om å bidra mer militært mot IS kan enten ha vært av en mer generell art, eller de kan ha bedt om mer spesifikke bidrag fra Norge. Det kan for eksempel ha vært en oppfordring til Norge om å bidra til de omfattende luftangrepene mot IS, som Storbritannia i forrige uke sluttet seg til sammen med blant annet USA og Frankrike.

Det kan også ha vært en oppfordring om at Norge skal stille med flere spesialstyrker, eventuelt også til å bidra mer direkte militært mot IS, slik USA har erklært at de vil øke antallet spesialstyrker som skal samarbeide med lokale styrker med direkte anslag mot IS. De amerikanske spesialstyrkene bidro blant annet svært direkte da de sammen med blant annet kurdiske styrker angrep et IS-fengsel og satte fri flere fanger.

Men selv om USA har sendt spesialstyrker som skal bidra i Syria, så har de kviet seg for å sende en invasjonsstyrke ala det man gjorde i Irak i 2003. Til det har erfaringene vært for dårlige.

Erobringen av Sinjar:

Les også

IS kastes ut av byer i Irak og Syria

Kurderne ber om bedre våpen

Det kan også være aktuelt for Norge å bidra med militært utstyr, noe blant annet den kurdiske væpnede styrken Peshmergaen har bedt om fra alle koalisjonspartnerne i lang tid. Peshmergaen har fått skryt for sin innsats mot IS, men hemmes av mye gammelt utstyr, lite ammunisjon og at de stiller med for lette våpen sammenlignet med det motstanderen IS har.

— Vi trenger våpen, men våpen uten trening har ingen mening, sier oberstløytnant Ahmed Omer, bataljonssjefen for den kurdiske styrken som akkurat nå får trening av norske soldater i Nord-Irak. Han sier seg meget fornøyd med treningen de får hos de norske, nederlandske, finske og britiske soldatene som er her.

Aftenposten får også opplyst fra militære norske ledere at kurderne etterspør våpen mer enn trening.

— Kurderne etterspør materiell, bekrefter major Otto Løvland, som er styrkesjef for det norske bidraget i Nord-Irak.

Peshmerga-soldatene fikk god veiledning i krigføring i urbane strøk av instruktørene fra Brigade Nord og Telemark Bataljon mandag. Foto: Tor Arne Andreassen

Enkelte land har gitt noe militært utstyr, men Norge har ikke gjort det. Man har heller satt sin lit til at amerikanerne skal gi kurderne utstyr som ligner på det de ga til den irakske hæren på 2000-tallet, som til dels falt i IS’ hender da den irakske hæren kollapset ved Mosul og flere andre sunnidominerte områder i Irak i juni 2014.Det militære utstyret fra Irak har imidlertid latt vente på seg, fordi regjeringen i Bagdad ikke har latt våpnene gå videre. Amerikanerne vurderte å sende våpen direkte til kurderne, men det forslaget ble stoppet i Senatet.

Trener soldater i Nord-Irak og ved Bagdad

Norge har cirka 60 soldater og offiserer fra Brigade Nord på plass i Nord-Irak for å kurse de kurdiske styrkene i en militærleir som ligger mellom Kirkuk og Sulaymaniya. Et noe mindre antall norske spesialstyrker trener elementer fra den irakske hæren i Bagdad-området.

Les mer om

 1. Forsvaret
 2. Irak
 3. Syriakrigen

Relevante artikler

 1. VERDEN

  Gamle fiender har gått sammen i koalisjonen som skal erobre Mosul - nå har de begynt å krangle

 2. VERDEN

  Kurderne stemte for uavhengighet – nå har de «tapt nesten alt»

 3. NORGE

  Regjeringen flytter norsk anti-IS-styrke til Vest-Irak

 4. VERDEN

  Iraks hær har tatt kontroll over Kirkuk: Kurderne flykter mens arabere og turkmenere feirer

 5. VERDEN

  Å lære krigere å krige

 6. VERDEN

  Norske soldater skal slåss mot IS i minst ett år til