Verden

Et norsk systemsammenbrudd

<ul class="noindent"> <li>Knapt en journalist i dette landet er i stand til å formulere en mer hensynsløs kritikk av Regjeringen enn det Reinås-utvalget har gjort. Det skyldes så absolutt ikke journalisters innbilte raushet. Snarere at vi ikke har hatt fantasi nok til å forestille oss et norsk systemsammenbrudd.</li> <li>Likevel kommer dette ikke til å få noen politiske konsekvenser. Motsetning? Ja visst, men det finnes nøkler til å låse den opp.</li></ul>

 • Harald Stanghelle
  Harald Stanghelle
  Kommentator

DREPENDE. Det sviktet i de fleste ledd. Mest alvorlig er likevel at både Regjeringen generelt — og Utenriksdepartementet spesielt - manglet både en helhetlig forståelse av situasjonen og ledelse av krisen. Klarere kan ikke en dom over en regjerings krisehåndtering felles.Derfor var da også gårsdagen en av de bitreste landets mest erfarne regjeringspolitiker, Kjell Magne Bondevik, har opplevd. Knapt noe gjør sterkere inntrykk på en statsminister av Bondeviks hederlige kaliber enn følelsen av å ha ledet et mannskap som ikke holdt mål i krisens stund.Slikt må oppleves som et åpent sår. Og Reinås-utvalget gnir saltkornene inn:

Utvalget er oppnevnt av Regjeringen selv, og ikke pådyttet den av en geskjeftig opposisjon.

Jan Reinås og hans medarbeidere fastslår at det ikke var noen tilfeldighet at håndteringen gikk galt. Det er en total systemsvikt som nå er gransket. Systemsammenbrudd er et dekkende uttrykk for det som beskrives.

Fotfolket i Utenriksdepartementet gjorde nok sin del av jobben, men manglet utstyr, øvelse, kommunikasjon og ledelse.

Det fantes ingen beredskap eller trening. Situasjonen ble ikke en gang forstått av dem som er satt til å lede den nasjonale del av en internasjonal krise.

Heller ikke Kjell Magne Bondevik og hans kontor går fri. Hos statsministeren var det ingen som tok ledelsen og sørget for nødvendig koordinering mellom departementer som jobbet like mye forbi, som med hverandre.

Og kanskje viktigst: Reinås-utvalget avviser at de bedriver etterpåklokskapens eksakte vitenskap. Land begunstiget med utenriksdepartement som på forhånd gjorde en grundig beredskapsjobb, lyktes betraktelig bedre. På 7. juni-plassen hadde ingen på flere år prestert en gjennomtenkt beredskapstanke.Likevel kommer ikke dette til å få noen parlamentariske konsekvenser. Kjell Magne Bondevik fortsetter som statsminister, og ingen ber Jan Petersen forlate Utenriksdepartementet. Grunnene er mange og sammensatte:

En mer profesjonell håndtering ville ikke spart noen liv, konstaterer Reinås-utvalget. Det er en nøkkelsetning. Uansett nasjonal håndteringskrise er julens tsunamikatastrofe i seg selv den grunnleggende tragedien.

Kriser er en politisk risikosport. Det gjelder ikke minst hvis den utløses av en naturkatastrofe. Statsråder i hardt vær har et forståelsesfullt folk her i landet.. Det har både medier og opposisjonen brent seg på tidligere.

Jens Stoltenberg var i går helt taus. Det var nok bevisst: I den svenske avisen Dagens Nyheter kritiserte han for fire måneder siden Sveriges borgerlige partier for å slå politisk mynt på tsunamikatastrofen. Slik kom han sin svenske partilederkollega til unnsetning, men på et vis flettet han et munnbind på seg selv. For landets viktigste opposisjonsleder passet det godt i går: Det siste han ønsker seg nå er en regjeringskrise.

Reinås-utvalget peker på et Utenriksdepartement som i mange år har hatt åpenbare svakheter på beredskapssiden. Det gjelder da Arbeiderpartiet styrte, og det gjaldt også da Senterpartiets nåværende leder, Åslaug Haga, var statssekretær der i Bondeviks sentrumsregjering. Ingen gjorde noe grunnleggende med det. Da blir det vanskelig å felle Jan Petersen på grunnlag av en tverrpolitisk unnlatelsessynd.

Og ikke minst: Reinås-utvalget er gjennomsyret med det private næringslivets usminkede krav til besluttsom gjennomføring og målbare resultater. Tankegangen er fjern fra departementenes finurlige spill mellom den operative saksbehandler og den omstendelige statsråd. Ingen departementsansatt ville i en granskningsrapport brukt Reinås-utvalgets usminkede retorikk. Det vet opposisjonen - og de tar hensyn til det i sine vurderinger av innstillingen. De ønsker seg jo selv inn i det system handlekraftige næringlivsledere bare har forakt overfor. Jan Reinås og hans medarbeidere vil gå inn i vår politiske historie som det mest kompromissløse regjeringsoppnevnte utvalg som noensinne har avlevert en innstilling. Viktigst er kan hende at dette bidrar til at en lummer luft nå renses. Tsunamikatastrofens gjenlevende ofre hyllet i går resultatet. Det er verdt å merke seg.Slik kan dette evalueringsutvalget ha gitt et avgjørende bidrag til at ikke norske myndigheters manglende kriseforståelse skaper et nasjonalt tsunami-traume vi må leve med i årevis fremover.

Les også

 1. Pårørende: Kjenner oss godt igjen

 2. Håper å finne alle døde

 3. Sitter trygt tross drepende kritikk

 4. Får følger

 5. Arresteres i rapporten

 6. Sitater fra rapporten: Knusende dom

Utenriksminister Jan Petersen under pressekonferansen i går. Foto: JON HAUGE