Biden vurderer å gi stormpanservogner til Ukraina

USA vurderer å forsyne Ukraina med stormpanservogner, sier president Joe Biden. Frankrike varsler at de vil sende lette stridsvogner.

Bradley-vogner under transport i Texas i USA i 2019.

Ifølge Biden er det snakk om såkalte Bradley-vogner. Disse er pansret, bevæpnet med en 25mm kanon og missiler. De kan også frakte rundt 10 soldater.

Den amerikanske hæren har i årevis benyttet slike stormpanservogner, men har lenge vurdert å erstatte dem med nyere versjoner.

Amerikanerne har flere tusen Bradley-vogner som enten er i bruk eller står på lager.

Pentagon har alt forsynt Ukraina med over 2000 militære kjøretøy, men Ukraina har bedt om flere – blant annet stridsvogner.

Kongressen bevilget i forrige måned ytterligere 450 milliarder kroner i militær og sivil støtte til Ukraina.

Frankrike vil sende lette stridsvogner

Onsdag kom nyheten om at Frankrike skal sende franskproduserte lette stridsvogner til Ukraina. Det er første gang vestlige våpen i denne klassen sendes til landet.

Ifølge nettsidene til det franske forsvarsdepartementet er den aktuelle stridsvognmodellen, AMX 10 RC, svært mobil og laget for rekognosering.

De er utstyrt med et kanontårn og omtales også som en «stridsvognjeger», altså en panservogn som brukes til å ødelegge fiendens stridsvogner.

Frankrike vil sende lette stridsvogner som dette til Ukraina. De har en hovedkanon på 105 mm.

Har levert mye våpen, men holder igjen på noen områder

Nato-land har gitt store mengder våpen til Ukraina siden Russland gikk til fullskala angrepskrig i februar 2022.

Norge har gitt våpen og forsvarsmateriell for seks milliarder kroner, blant annet artilleriskyts, luftvern, pansrede personellkjøretøy og rakettartilleri.

Samtidig har flere land vært tilbakeholdne med å sende enkelte typer offensive vestlige våpen, som stridsvogner og langtrekkende missilsystemer.

Ukraina har tidligere bedt om både tyske Leopard og amerikanske Abrams stridsvogner, men har så langt fått nei.

Årsaken anses for å være frykt for at dette skal oppleves som en provokasjon på russisk side, noe som kan gi en risiko for at krigen eskalerer til en bredere konflikt med flere involverte.

En rekke land har imidlertid sendt stridsvogner med design fra Sovjet-tiden til Ukraina.