Flere medier: Tyskland snur og sender stridsvogner til Ukraina

Tyskland sender stridsvogner av typen Leopard 2 A6 til Ukraina, ifølge flere medier. Nå diskuteres stridsvognstøtte i den norske regjeringen også, får Aftenposten opplyst.

Her er en Leopard 2-stridsvogn på øvelse i Forsvaret.

Flere medier melder om snuoperasjonen i den tyske regjeringen tirsdag, blant annet Der Spiegel og nyhetsbyråene Reuters og DPA. Alle siterer anonyme kilder på at Tyskland har bestemt seg for å sende stridsvogner til Ukraina. Dette er så langt ikke blitt bekreftet av den tyske regjeringen eller tyske myndigheter.

Hverken det tyske utenriksdepartementet eller forsvarsdepartementet har ønsket å kommentere opplysningene.

Der Spiegel skriver også at allierte i blant annet Skandinavia planlegger å sende sine Leopard-stridsvogner til Kyiv. Dette har Tyskland tidligere stått i veien for.

Tyskland gir nå også grønt lys til at andre land kan sende Leopard-stridsvogner til Ukraina.

Det er uklart om Norge er et av landene som vil sende stridsvogner.

Opplysninger til Aftenposten: Vurderes i Støre-regjeringen

Etter det Aftenposten får opplyst gjøres det nå vurderinger i regjeringen av om også Norge skal sende stridsvogner til Ukraina. Ingen avgjørelse er tatt.

Aftenposten kjenner til at Forsvarsdepartementet har bedt Forsvaret gjøre en vurdering av hvilke muligheter Norge har til å bidra. En del av denne vurderingen er hvordan dette vil påvirke Norges forsvarsevne, ifølge Aftenpostens opplysninger.

Det er ventet at Forsvarets vurdering vil være klar i løpet av kort tid.

Et sentralt spørsmål er hvor mange stridsvogner Norge i så fall skal gi. Dagens Næringsliv skrev tirsdag at Norge kan gi opptil åtte av våre 36 Leopard-stridsvogner til Ukraina.

Det norske forsvarsdepartementet hadde ingen kommentar til Aftenpostens opplysninger tirsdag kveld. Forsvarsminister Bjørn Arild Gram skriver via sin kommunikasjonsrådgiver dette i en epost til DN:

– Regjeringen vurderer fortløpende om Norge skal sende mer våpen/materiell til Ukraina. Disse vurderingene, og eventuelt pågående eller fremtidige bidrag, kommenterer vi ikke. Vi har god dialog med Ukraina og allierte om behovene. Vi vil støtte Ukraina så lenge det er nødvendig.

Onsdag morgen mottok Aftenposten et likelydende svar fra departementet på e-post.

I den norske regjeringen diskuteres det nå om også Norge skal sende stridsvogner til Ukraina. Enn så lenge har de ikke tatt noen avgjørelse.

Avtale med USA

The Wall Street Journal skrev tirsdag at USA vil kunngjøre at de sender stridsvogner av typen Abrams A1 til Ukraina i løpet av uken.

Dette som en del av en diplomatisk avtale med Tyskland, som sender et begrenset antall stridsvogner, skrev avisen. Dette har også Reuters meldt.

I forrige uke var forsvarstopper fra 54 land samlet i Ramstein i Tyskland for å diskutere militær bistand til Ukraina. Et av ønskene fra president Volodymyr Zelenskyj var tyske Leopard-stridsvogner.

Problemet: Tyskland har rett til å bestemme hvilke land som bruker dem.

Flere medier melder at USA vil sende stridsvogner av typen Abrams A1 til Ukraina. Her fyrer en Abrams-stridsvogn av under øvelse i Latvia i 2021.

Tyskland har gitt mye militært utstyr til Ukraina, men var i utgangsunktet motvillige til å sende stridsvogner av denne typen. Tyske våpenprodusenter har nektet kjøpere av stridsvognene å selge dem videre. Dette har stått som et eget punkt i kontraktene med kjøperne.

Den tyske snuoperasjonen kommer etter flere dagers intensive forhandlinger mellom de allierte i Washington D.C., melder Der Spiegel. Avisen omtaler uenigheter mellom den tyske og amerikanske administrasjonen underveis.

Ifølge den tyske nettavisen Focus Online, skal Scholz ha stilt et ultimatum overfor USA om at Tyskland kun vil sende stridsvogner, dersom USA gjør det samme.

Pentagon skal ha vært skeptisk til å sende Abrams M1 stridsvogner til Ukraina. Dette fordi stridsvognen krever store mengder drivstoff. Dette kan by på utfordringer for den ukrainaske hæren i områder med svekket infrastruktur.

Nå har imidlertid USA gått med på å sende et større antall stridsvogner som en del av den samlede støttepakken de forhandlet frem med Tyskland og andre allierte.

Ifølge Der Spiegel vil de aktuelle tyske stridsvognene bli levert direkte fra den tyske hæren. Avisen skriver at andre stridsvogner fra industrilagre kan klargjøres for forsendelse på sikt.

Ukraina får en «mobil knyttneve»

Palle Ydstebø er oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen. Selv om nyheten om at Tyskland nå sender stridsvogner ikke er offisielt bekreftet, er han ikke i tvil om at noe er i ferd med å skje:

– Foreløpig er dette ikke bekreftet. Men at slike nyheter kommer, er en indikator på at et eller annet er på gang. Og det er logisk med tanke på det som har skjedd de siste ukene, sier han.

Fire ting avgjør hvor effektive stridsvognene blir for Ukraina:

  • Antallet de eventuelt får.
  • Hvor fort de blir tilgjengelige.
  • Hvor raskt det ukrainske militæret lærer seg å bruke den.
  • I tillegg må det bygges opp vedlikehold og annen infrastruktur rundt vognene, sier Ydstebø.

Dette har Ukraina vist tidligere at de klarer å få til raskt.

– De er blitt godt vant med nytt militært utstyr. Og når disse vognene blir klare, får Ukraina langt mer slagkraftige kampenheter enn de har i dag, sier han.

Palle Ydstebø er oberstløytnant og hovedlærer ved Krigsskolen.

Ydstebø tror likevel det kan ta noe tid før Leopard-vognene når fronten i Ukraina. Tidligst til våren, anslår han. Men de vil være verdt å vente på.

– Får de et antall som gjør at de kan utstyre flere brigader med disse stridsvognene, har Ukraina fått en mobil knyttneve. Det øker sjansen deres til å drive russerne ut av okkuperte områder, sier Ydstebø.

Det meste av Ukrainas nåværende stridsvogner er eldre, sovjetiske modeller. Russland har i stor grad de samme vognene, men har produsert nye og forbedrede utgaver.

– Uten at det har betydd så mye så langt, bemerker han.