Mens britene er på vei ut, rister naboene på hodet. Her er landet som fortsatt elsker EU.

DUBLIN (Aftenposten): Forslag om at Irland bør følge Storbritannia ut av EU, avfeies blankt. 80 prosent er for fortsatt medlemskap. 90 prosent er for fri flyt av folk.

Paddy Fox avfeier ideen om å bli med Storbritannia ut av EU. – Jeg kan ikke se at det vil skje. Noen gang, sier han.
  • Øystein Kløvstad Langberg

– Jeg trodde at vi alle var europeere, og at det var noen ting vi ville gjøre sammen. Tydeligvis ikke.

Paddy Fox (54) er ute og går tur med sine to hunder langs den værbitte irskekysten.

Det er ikke mulig å se Storbritannia herfra med det blotte øyet, men de tette historiske, kulturelle og økonomiske båndene til naboene kan merkes overalt.

Nå er det Brexit som står øverst på dagsordenen.

– Vi har veldig mange likhetstrekk med britene, men samtidig har de alltid vært en smule annerledes. Det er litt slemt å si det, men når jeg reiser i Europa, er jeg glad jeg kan si at jeg er irsk og ikke britisk, sier Fox.

Britene kan gjennomføre så mye Brexit de orker for meg, bare de lar oss være i fred på denne øya
Øystein K. Langberg, Aftenpostens korrespondent, i Irland

Få vil kvitte seg med euro

Nesten ni måneder er gått siden det britiske folk gjorde det klart at de ville ut av EU, men det er først nå at skilsmissepapirene blir sendt inn.

Irland er et av landene som kan få en viktig rolle i de krevende forhandlingene.

De meldte seg inn i EU i 1973, samme år som Storbritannia, men synet på EU har utviklet seg svært forskjellig i de to landene. Der britene har en tendens til å være blant de mest skeptiske til unionen, er irene i den helt andre enden av skalaen.

Hele 80 prosent svarte for eksempel at de ville stemt for fortsatt EU-medlemskap i en undersøkelse gjennomført av Gallup International i desember.

Irene er også mer optimistiske til EUs fremtid enn befolkningen i noe annet EU-land, viser de ferskeste tallene fra Eurobarometer. De har også det mest positive bildet av unionen av alle de 28 landene.

Tallene viser også at kun 9 prosent er imot euroen i Irland. Det er aller lavest i hele EU.

Du gjetter kanskje hvilket annet øyfolk som ligger i motsatt ende?

Suverent Storbritannia

– Jeg tror aldri jeg har hørt noen klage over euroen. Folk tar den bare for gitt. Den er en del av livet, sier Matthew Nuding (22).

Han og kameraten Ryan Grunwell (19) gjør seg klar for forelesning på ærverdige Trinity College i hjertet av Dublin.

– Det er så lett å se at EU har vært positivt for Irland. Alle motorveiene våre har EU-flagg fordi de er bygget med penger fra EU, sier Ryan Grunwell. Til venstre er kameraten Matthew Nuding.

– Dessuten hadde vi irske pund før vi fikk euroen, og de var lenge knyttet opp til det briske pundet, så det føltes kanskje ikke helt som vi mistet vår egen valuta da vi gikk over til euro, sier Grunwell, som studerer økonomi.

Ulike syn på uavhengighet og suverenitet er en viktig forklaring på hvorfor irer og briter har en så sprikende oppfatning av EU, mener forsker Mary Murphy ved universitetet i Cork.

– Storbritannia var en gang i tiden en virkelig stormakt og har aldri vært komfortable med å oppgi suverenitet til EU. Vi var en ganske ung stat da vi ble med i EU. Medlemskapet var med på å understreke vår uavhengighet fra Storbritannia, sier Murphy til Aftenposten.

Ble rike i EU

Flere peker også på at det er en helt klar kobling mellom den voldsomme veksten i levestandard Irland har hatt og medlemskapet i EU, og at dette ikke er like tydelig i andre land. Irland har fått store midler av unionen til landbrukssektoren og til utbygging av infrastruktur.

2014 var det første året landet spyttet inn mer penger i EU-budsjettet enn de fikk tilbake.

– Alle de store partiene er positive til unionen. Vi har ingen sterke EU-skeptiske krefter hverken på venstresiden eller høyresiden, og det virker å være liten grobunn for høyrepopulisme, sier Murphy.

Britenes exit og Donald Trumps fremmarsj i USA ser heller ikke ut til å ha rokket ved troen på EU. Stephen Quinlan, forsker ved det tyske Leibniz-instituttet, konkluderer med at det er «få tegn til en økende EU-skepsis i Irland» i en fersk rapport om EU-tallene.

Vil ikke straffe britene

Brexit preger likevel samtalene, spaltene og politikken på øya i vest. Få land rammes mer direkte av beslutningen enn irene. Storbritannia er Irlands nest viktigste handelspartner etter USA.

Den irske regjeringen jobber nå for å få til et så tett forhold mellom Storbritannia og EU som mulig etter Brexit. De er dermed en motvekt til dem som mener det er viktig å begrense britenes fremtidige markedsadgang for å vise at det straffer seg å melde seg ut.

– Jeg tror Irland kommer til å lage mye lyd i forhandlingene. Regjeringen bruker allerede store ressurser på å reise rundt til europeiske hovedsteder for å fremme sitt syn og kjempe imot dem som vil straffe Storbritannia, sier Murphy.

En av dem som håper EU og Storbritannia vil få på plass en god avtale, er Sandra Pokrane (37). Sammen med sin tyske ektemann lager hun smykker, og Storbritannia er deres største eksportmarked.

– Vi er en bitte liten nasjon. Vi trenger Europa, men vi er også avhengige av at Storbritannia forblir en del av Europa, sier Sandra Pokrane.

– Jeg sluttet nylig i jobben for å gjøre dette på heltid. Hvis briter heretter må betale toll for å kjøpe varene våre, vil det ha en enorm påvirkning på oss, sier hun.

Bør irene melde seg ut?

Selv om irske hjerter banker for EU, er det ikke slik at de støtter ubetinget opp om alt unionen gjør. Både i 2001 og i 2008 stemte de først nei til nye EU-avtaler for senere å stemme ja da det ble avholdt nye folkeavstemninger.

Enkelte tar nå til orde for at det beste for Irland vil være å forlate EU sammen med Storbritannia. Da kan de to landene fortsatt ha fri handel og fri flyt av arbeidskraft. Det vil også kunne løse problemer knyttet til grensen mellom Irland og britiske Nord-Irland.

Ingen av dem vi møter synes imidlertid at utmelding er en god idé.

– Tabuet rundt å snakke om en utmeldelse fra EU er borte, men oppslutningen om dette er ikke til stede. Det ser ikke ut til å få noen seriøs støtte i det hele tatt, sier forsker Murphy.

Hun tror det er mer sannsynlig at det vil bryte ut en større debatt om gjenforening av Irland og Nord-Irland. 56 prosent av nordirene stemte ja til fortsatt EU-medlemskap, men det hjalp lite når folkerike England stemte nei.

Føler seg som utskudd

Å bli meldt ut av EU mot sin vilje, frustrerer mange i grenseområdene mellom Irland og Nord-Irland. Enkelte er rasende.

– Britene kan gjennomføre så mye Brexit de orker for meg, bare de lar oss være i fred på denne øya. De kan ta med seg politikken sin og dra herfra, sier bonden John Sheridan (55).

Han har irsk pass, identifiserer seg som ire, men bor noen hundre meter over grensen til Nord-Irland. Nå er han blitt med i organisasjonen Border Communities Against Brexit for å kjempe for at Nord-Irland skal forbli i EU.

– Det er fryktelig at vi ikke lenger kan leve med 450 millioner av våre nærmeste naboer. Jeg har følt meg som en del av familien. Nå er jeg et utskudd, en fremmed, sier han.

John Sheridan og sønnen Christopher (21) lever rett over grensen til Nord-Irland og frykter for konsekvensene av Brexit.

Tallene fra Eurobarometer viser at 90 prosent av irene oppgir å være «for» at EU-borgere kan jobbe, studere og bo hvor som helst i unionen. Dette til tross for at landet i enkelte år har hatt en svært høy innstrømning av innvandrere.

Etter den kraftige vekstperioden fra midt på 1990-tallet til midt på 2000-tallet, dro mange migranter hjem da finanskrisen og senere eurokrisen rammet landet hardt.

Nå øker imidlertid tilstrømningen kraftig igjen. I 2015 lå nettoinnvandringen på 60.300 personer.

Doktor vs. gateselger

Sheridan mener synet på innvandring er en viktig forklaring på at irene har et helt annet forhold til EU enn britene. Motstand mot arbeidsinnvandring i EU var en helt sentral grunn til at britene meldte seg ut.

Trebarnsfaren sier han ikke frykter at høy innvandring svekker jobbmulighetene til barna hans.

– Det viktigste for meg er at de har like gode muligheter som alle andre og at den beste får jobben. Hvis jeg ligger på operasjonsbordet og livet mitt er i fare, vil jeg ha den dyktigste doktoren som finnes, ikke en eller annen luguber gateselger som fikk jobben fordi ingen andre kunne søke, sier Sheridan.

Tilbake på campusen i Dublin tror de unge studentene at det er irenes historie som gjør at støtten til innvandring er såpass sterk.

– Over en million emigrerte under hungersnøden på 1800-tallet, og dette er en viktig del av vår historie. Da ville det vært ganske hyklersk å være imot innvandring nå, sier Matthew Nuding.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).