Verden

Lærer flyktningene svensk på dugnad

VALDEMARSVIK, SVERIGE (Aftenposten): Den offentlige språkopplæringen kommer for sent i gang. Derfor har lokale ildsjeler mange steder i Sverige tatt saken i egne hender.

Den tyske operasjonssykepleieren Sylvia Goldammer (64, t.v.) trener svensk sammen med (f.v.) allmennlegen Ahmad Jaafar (52), sykepleier og språklærer Inger Karlsson (73), mikrobiolog Ahed Adel (40), allmennlege Mohamad Alrawashda (49), journalist og språklærer Bengt Malmsten og allmennlege Ibrahim Shabab (26).
 • Mona W. Claussen
  Mona W. Claussen
  Journalist

— Husk dette: Det heter ikke «hor mår do», det heter «hur mår du». Alle sammen nå: U-u-u!

Tre syriske allmennleger, en syrisk mikrobiolog og en tysk operasjonssykepleier snurper munnen til svar: U-u-u!

Vi er i Valdemarsvik, et par timers kjøretur sør for Stockholm. I murhuset bak den lille parken ved sjøen møtes de fem akademikerne fire ganger i uken for å lære svensk av Bengt Malmsten (79) og Inger Karlsson (73). Hun er tidligere sykepleier, han tidligere journalist.

Språkkurs fire dager i uken - det er et rent turboløp sammenlignet med tilbudet i mange andre kommuner. Den offentlige språkopplæringen kommer for sent i gang, konstaterer Røde Kors, som har lytteposter i hele landet.

Fyller hull etter Norge-farere

Nå pågår en privat, nasjonal dugnad for å hjelpe flyktninger raskere ut i jobb. I Valdemarsvik og en rekke andre kommuner jobber lokale ildsjeler gratis. I tillegg gir Røde Kors språkkurs over 120 steder i landet, 25 kurs bare i Stockholm.

Språklærer og journalist Bengt Malmsten, mikrobiolog Ahed Adel og allmennlege Ibrahim Shabab.

Endel steder deles studentene i grupper etter utdanningsnivå og yrke, og Valdemarsvik har en ren helsegruppe.Sverige mangler for øyeblikket ca. 900 leger og minst 2000 sykepleiere. Hele sykehusavdelinger stenges fordi de ikke kan bemannes. Flere tusen svenske helsearbeidere velger i stedet å jobbe i Norge.

Nå sørger innvandrere for å fylle hullene etter dem som reiser, konstaterer Socialstyrelsen — det går faktisk opp i opp. Likevel er det altså ikke nok, Sverige trenger en netto økning for å bemanne sykehus og helsestasjoner.

Skiter i politikken

Overordnet trenger Sverige fortsatt stor innvandring - netto 64.000 personer pr. år de neste ti årene - for å ha nok arbeidskraft og dermed skatteinntekter til å opprettholde velferdsnivået, konkluderer Arbeidsformidlingen. Årsaken er at det blir stadig færre svensker i arbeidsfør alder. Regnestykket er omstridt og inngår i den store svenske innvandringskrangelen.

- Vet du hva, jeg må si at jeg skiter litt i politikken, sier språklærer Bengt Malmsten.

— Uansett hva man ellers måtte mene, er vel alle tjent med at disse helsearbeiderne kommer raskt ut i jobb, mener han.

Usikre norske tall

Språk er ikke den eneste hindringen studentene hans står overfor. Neste utfordring er å få godkjenning for å utøve yrket i Sverige. Ventetiden er minst ett år. De som dokumenterer at de kan svensk, sluses imidlertid inn i et hurtigspor og slippes fremover i køen.

Også Norge mangler helsepersonell: 2350 sykepleiere, 200 spesialsykepleiere, 600 legespesialister og 50 allmennpraktiserende leger, ifølge bransjen selv. Hvor stort tilfanget er blant de drøyt 11.000 asylsøkerne som kommer i år, vet man ikke. UDI noterer asylsøkernes utdanningsnivå, men ikke yrket deres.

Ideelt arbeid eller ren business? Her svarer hotellkongen Petter Stordalen sine kritikere

Siden mai 2013 har ni syriske leger og én syrisk sykepleier fått autorisasjon i Norge. Ventetiden oppgis å være en god del kortere enn i Sverige: Fire måneder for sykepleiere og fire-fem måneder for leger, med en tilleggstid på inntil seks måneder for leger som kommer fra land utenfor EØS-området.

Allt väl? Tack, jättebra

I Valdemarsvik har den syriske mikrobiologen Ahed Adel (40) og hennes landsmenn, allmennlegene Ahmad Jaafar (52), Mohamad Alrawashda (49) og Ibrahim Shabab (26), studert sammen siden februar. Med er også den tyske operasjonssykepleieren Sylvia Goldammer (64), som benytter sjansen til å brøsje opp svensken.

Studenter og lærere ter seg som en gjeng gamle venner - de skravler, lytter og ler.

— Hva svarer dere når noen spør «Allt väl?», undres Bengt Malmsten.

— Man kan svare «Tack, jättebra», foreslår Ibrahim Shabab. Svensker sier at de har det «jättebra» selv om de har det dårlig, har han notert.

Språk og jobb er alfa og omega for den unge legen. Han tenker seg om en liten stund, og så sier han til Aftenposten:

- Bengt Malmsten er den viktigste personen i Sverige.

Les også

 1. Sverige legger om rutinene for alle nye asylsøkere

 2. Asylungdommer i Sverige fikk plass i tom barnehage

 3. Frustrerte flyktninger til Aftenposten: - Vi hater Ungarn. Vi vil bare vekk.

Språklærer og journalist Bengt Malmsten, mikrobiolog Ahed Adel og allmennlege Ibrahim Shabab.

Les mer om

 1. Migrantkrisen i Europa
 2. Flyktninger
 3. Sverige