Trump har lenge ønsket svakere dollar. Nå kan han få viljen sin.

I lang tid har president Donald Trump ønsket å få ned styringsrenten og svekke dollaren. - Svært uvanlig at en president blander seg inn, sier analytiker.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell åpner for å kutte styringsrenten.

I månedsvis har president Donald Trump forsøkt å presse sentralbanken til å kutte renten for dermed å svekke dollaren, skriver Bloomberg. Dette skal han mene at vil hjelpe ham til å bli gjenvalgt.

Nå ser det ut som om presidenten kan få det som han vil med dollarkursen.

USAs sentralbanksjef Jerome Powell sa onsdag i en tale til Representantenes hus at usikkerhet rundt handelskonflikter og den globale veksten styrker argumentene for å kutte styringsrenten.

Dette ble oppfattet som et signal for mulig rentekutt, og dollaren svekket seg umiddelbart. De tre viktigste indeksene på New York-børsene skjøt til værs og oversteg tidligere toppnoteringer.

Sentralbanksjefen ble truet med sparken

Tidligere har presidentens kampanje for å få ned renten ikke ført frem.

Sentralbanksjef Powell ble utpekt av Trump i 2017, men har siden fått kritikk av presidenten som blant annet har truet med å omplassere eller sparke ham. Gjentatte ganger har Trump kritisert Powell og sentralbanken både på Twitter og i kommentarer gitt til pressen.

Trump skal blant annet ha uttalt at Powell «aldri skulle hevet renten» og at han «prøver å vise hvor tøff han er». Presidenten har også sagt at «ingen hadde hørt om ham før» og at han ikke gjør en god jobb.

Sentralbanksjefen har derimot ingen intensjoner om å slutte i jobben, heller ikke dersom presidenten skulle be ham om det, skriver CNN.

Powell uttalte, muligens som svar på presidentens kritikk, at «kongressen valgte å isolere sentralbanken på denne måten fordi den hadde sett skaden som ofte oppstår når pengepolitikk (f.eks. rentesetting, red.anm.) bøyer seg for kortsiktig politisk interesse».

– Et utenkelig scenario

At Powell og sentralbanken har latt seg påvirke av Trumps forsøk på innblanding er utenkelig, mener Ingvild Borgen Gjerde, rente- og valutaanalytiker i DNB Markets.

– Sentralbankens uavhengighet er ekstremt viktig for deres kredibilitet. Uten kredibilitet kan den ikke utføre de oppgavene den skal og de mister påvirkningskraft. Dette vet sentralbanken veldig godt, sier Borgen Gjerde.

Hun tror Trump selv også er klar over dette.

– Det blir jo bare spekulering om hva som foregår i hans hode, men jeg tror Trump vet at han vil skyte seg selv i foten dersom sentralbanken mister kredibilitet. Det er et utenkelig scenario, sier hun.

– Ingenting er overraskende når det gjelder Trump

At presidenten blander seg inn i rentepolitikken er uansett svært uvanlig.

– Det er ikke overraskende. Ingenting er overraskende når det gjelder Trump. Men det er svært uvanlig at en president blander seg inn, sier analytikeren.

– Påvirkes markedsrenten av det Trump sier om renter og hans ønske om å svekke dollaren?

– Det bidrar nok til en usikkerhet, selv om man ikke nødvendigvis tror at Trump kommer til å gjøre noe. Finansministeren sier det er helt uaktuelt at finansdepartementet skal gjøre noe som helst med å svekke dollaren. Men det at man har en amerikansk president som er ute og snakker på den måten bidrar til usikkerhet og alt som bidrar til usikkerhet er negativt, avslutter Borgen Gjerde.

Les også

Sentralbanksjefen sier Trump ikke kan sparke ham

Derfor vil Trump svekke dollaren

Når renten kuttes vil dollaren normalt svekkes. Presidenten skal ha uttrykt bekymring for at den sterke dollaren vil sette en stopper for en økonomisk «boom» som vil være fordelaktig for ham ved neste års valg, skriver Bloomberg.

En sterk dollar svekker på kort sikt USAs konkurransekraft og dermed det amerikanske arbeidsmarkedet.

Det blir relativt billigere for amerikanerne å kjøpe importerte varer fremfor USA-produserte varer. Samtidig blir eksport av amerikanske varer mer kostbart for utlendingene. Dette skaper et handelsunderskudd som Trump tidligere har lovet å gjøre noe med.

Presidentens økonomiske rådgiver Larry Kudlow og finansminister Steven Mnuchin skal begge ha frarådet en innblanding som svekker dollaren.

Kudlow skal også ha sagt at sentralbanken burde fokusere på et stabilt prisnivå og en stabil dollar.

Kinesisk og europeisk nedgang

Powell sa at nedgang i Kina og Europa fører til bekymring for at den svake globale veksten kan få ringvirkninger for den amerikanske økonomien.

USA så en sterk oppgang på 3,1 prosent i årets første kvartal, men Powell påpeker at mye av veksten baserte seg på eksport, som ikke vanligvis er troverdige indikatorer på stadig vekst.

Styringsrenten ble økt ni ganger i oppgangstiden mellom 2015 og 2018, sist i desember i fjor. Men i juni antydet sentralbanken muligheten for rentekutt.

Powell sa ikke eksplisitt i sin tale at renten ville kuttes, men påpekte at sentralbanken i juni kunngjorde at den ville gjøre «passende» tiltak for å opprettholde oppgangskonjunkturen.