Washington-domstol: Presidenter er ikke konger. Trump-advokat må vitne.

NEW YORK (Aftenposten): Det hvite hus led mandag nederlag i en føderal domstol. En avgått Det hvite hus-advokat må vitne for en kongresskomité, fastslo retten.

Daværende sjefadvokat Don McGahn sitter bak presidenten under et regjeringsmøte i fjor sommer.

«For å si det enkelt er den grunnleggende lærdommen fra de siste 250 årene med amerikansk historie at presidenter ikke er konger», skriver dommer Ketanji Brown Jackson. I hennes 120 sider lange beslutning er blant andre USAs grunnlovsfedre sitert.

Saken handler strengt tatt ikke om riksrettsprosessen som nå pågår i USAs kongress om Ukraina-affæren, men kan tenkes å få følger for den likevel.

Fikk ordre om ikke å møte

Bakgrunnen er at tidligere Det hvite hus-advokat Don McGahn i vår ble stevnet av justiskomiteen i Representantenes hus. De ville at han skulle forklare seg om Russland-granskningen.

Politikerne håper at han kan kaste lys over en mistanke om at president Donald Trump hindret rettens gang. 20. mai beordret Trump advokaten til ikke å møte opp.

– Resultatet uunngåelig

I august gikk komiteen til den føderale domstolen i Washington D.C. for å tvinge McGahn til å møte. Det hvite hus og Justisdepartementet mener imidlertid at høytstående tjenestemenn kan nekte å møte hvis presidenten bestemmer det.

Domstolen er ikke enig.

– Resultatet er uunngåelig som følge av grunnleggende forfatningsrett, anfører dommeren.

Kan avvise enkelte spørsmål

Hun medgir at det riktig nok kan finnes spørsmål som et vitne lovlig kan nekte å svare på. Plikten til å møte opp er der likevel, mener dommeren. Hun påpeker at makten bak en stevning bygger på jus, ikke politikk.

– Ingen står over loven, heter det i avgjørelsen.

Siterer George Orwell i fotnote

Uansett hvor travel eller viktig en presidentrådgiver måtte være, bemerker dommeren, har presidenten ikke myndighet til å frita ham eller henne fra handlinger som loven krever.

Hun mener videre at et argument fra regjeringens side om at «dette har vi sagt i 50 år» ikke holder. I en fotnote sammenligner hun regjeringens standpunkt med et sitat fra George Orwells roman Animal Farm: Alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre.

Vil bli anket

I sin drøftelse antydet også dommeren at heller ikke en president har totalt fritak fra å vitne i alle sammenhenger. Hun viser til høyesterettsavgjørelser om både Bill Clinton og Richard Nixon i sin argumentasjon.

Justisdepartementet som fører saken for McGahn og Det hvite hus, vil anke avgjørelsen.

Følger for Ukraina-saken?

Enkelte observatører spekulerer likevel på om dommerens konklusjon kan vippe noen av de innstevnede vitnene i Ukraina-affæren til å trosse forbudet fra Det hvite hus.

Neal Katyal, fungerende regjeringsadvokat under Barack Obama, sa på TV-kanalen MSNBC at den kan endre dynamikken rundt John Bolton.

– Dette ser ut som en total seier for Nancy Pelosi og Representantenes hus og et knusende tap for presidenten, sa Katyal, nå en av USAs ledende eksperter på å føre saker for høyesterett.

John Bolton var USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver frem til september i år da nyheten om Ukraina-affæren begynte å komme ut i mediene.

Bolton-rådgivere leste på spreng

I Ukraina-granskningen har nemlig Det hvite hus utstedt en generell ordre om ikke å samarbeide med granskerne. Enkelte embetspersoner har likevel møtt opp. Andre høytstående personer har nektet og slike saker ligger nå til behandling i domstolene.

Blant de mest aktuelle er tidligere nasjonal sikkerhetsrådgiver John Bolton. Trump-granskerne lot være å stevne ham etter at han selv gikk til domstolene for å få avgjort hvem som har rett: Kongressen som mener han må vitne, eller Det hvite hus som mener han må nekte?

Dommer Brown Jackson nevner i sin konklusjon spesielt tilgang til informasjon om nasjonal sikkerhet og sier dette ikke fritar personer fra å stille i Kongressen.

Ifølge TV-kanalen ABC kastet Boltons juridiske rådgivere seg over avgjørelsen da den kom mandag kveld amerikansk tid.