Verden

EU kan ikke tvinge Storbritannia, Brexit trolig ikke før om to år

Den britiske statsminister David Cameron og nei-leder Boris Johnson mener det ikke haster med formelt å levere utmeldelsen av EU.

Det er britene og avtroppende statsminister David Cameron som avgjør når de innleder forhandlingene om å si opp medlemskapet.
 • Alf Ole Ask
  Alf Ole Ask
  Journalist

Presset mot Storbritannia om å starte prosessen med å forlate EU øker i styrke. Men eksperter på EU-rett slår fast at det er britene som suverent avgjør når de formelt leverer oppsigelsen og dermed starter prosessen med melde seg ut.

Men både nei-general Boris Johnson og statsminister David Cameron har signalisert at det ikke haster med å starte forhandlingene.

Boris Johnson vil ut av EU - men det haster ikke med å starte forhandlingene.

Det er artikkel 50 i Lisboa-traktaten som regulerer utmeldelsen. Et land som vil melde seg ut, må meddele dette til EUs ministerråd.

Polske Celina Kopanska: – Vi har alltid følt oss velkommen i Storbritannia. Helt til nå.Her kan du lese artikkel 50 i Lisboa-traktaten.

Nettstedet EUobserver skriver at det ikke finnes klare regler. Men artikkel 50 slår fast at det skal være en to årig forhandlingsperiode. Denne kan forlenges, dersom EU-landene og britene er enige om dette. Det finnes ikke noen grense for hvor lenge en slik forhandlingsperiode kan utvides med.

I mellomtiden er Storbritannia et fullverdig medlem av EU med de forpliktelser det innebærer. De betyr at EU-borgere som bor og jobber i Storbritannia har fulle rettigheter innetil britene formelt er utmeldt.

The Wall Street Journal skriver at for eksempel vil ikke være mulig for britene å inngå bilaterale handelsavtaler med for eksempel USA før det formelt har forlatt EU. Grunnen er at EU-landene har felles handelspolitikk.

Men når spørsmål som handler om Storbritannias forhold til EU behandles i EUs organer, vil britiske representanter bli henvist til å sitte på gangen.

Kan snakke dem ut

EUs grunnleggerland krever at løsrivelsesprossessen starter raskt

En rekke EU-topper har allerede bedt britene komme med sin utmeldelse. Dette for å dempe den usikkerheten som Brexit skaper.

Signalene fra EU-statene er at de ikke kan vente til de konservative i Storbritannia har valgt en ny leder som kan overta som statsminister.

Flere medlemmer av Europaparlamentet har kritisert Cameron for å somle.

Guy Verhofstadt, som leder den liberale gruppen i parlamentet, sa fredag at han ikke trodde at britene ville komme med den formelle utmeldelsen før sent dette året eller tidlig i 2017.

Og det er ikke noe EU eller EU medlemmene kunne gjøre, fordi det å velge tidspunkt for når en starter utmeldelsesprosessen er den suverene rettigheten til det landet som melder seg ut.

Professor Steve Peers i EU rett ved Univseritetet i Essex skriver på sin nettside at resultatet av folkeavstemningen i seg selv ikke er nok til å starte utmeldelsesprosessen etter artikkel 50.

 • Britene sa nei til EU – hør Øystein Langberg, Ulf Andenæs og Alf Ole Ask analysere virkningene for Storbritannia og EU:

Britene trenger tid

Han viser til at det er logisk at den britiske regjeringen vil vinne tid til å forberede forhandlingene.

I tillegg var det slik at kampanjen i Storbritannia viste at Brexit-folket ikke hadde noen klar oppfatning av hva slags fremtidig forhold britene skal ha til EU.

Peers mener at det ikke er noe i veien for at britene og EU starter uformelle drøftinger før de formelle innledes.

Peter Clepp fra den britiske tenketanken Open Europe sier til The EUobserver at det ikke finnes noen formelle måter et land kan bli kastet ut av EU på.

Han mener at de eneste som i realiteten kan presse den britiske regjeringen til å starte de formelle forhandlingene raskt er de som sto bak Brexit-kampanjen.

Så raskt som EUs ministerråd får den formelle henvendelsen vil de be Kommisjonen om mandat til å hamre ut en avtale.

En avtale med EU må godkjenne av et kvalifisert flertall av de 27 medlemslandene, men EUobserver skriver at i en slikt følsomt spørsmål vil man trolig satse på enighet. I tillegg skal også Europaparlamentet samtykke i avtalen.

EUs forhandler er klar

På EU-siden går forberedelsene sin gang.

Den høytstående belgiske diplomaten Didier Seeuws er utpekt som EUs sjefforhandler og motpart til Storbritannia i brexit-forhandlingene, opplyser diplomatkilder i Brussel.

Seeuws skal dermed representere de 27 gjenstående EU-medlemslandene i forhandlingene med Storbritannia.

I tillegg har britenes flukt fra Brussel startet.

Briter flykter fra Brussel

Storbritannias EU-kommissær Jonathan Hill trekker seg fra sitt verv etter at et flertall av den britiske befolkningen har sagt ja til å forlate unionen.

Hill kunngjorde sin avgang lørdag ettermiddag. Han sa han var «svært skuffet», men at «det som er gjort, kan ikke endres på».

– Mens vi nå går over i en ny fase, mener jeg det er galt at jeg fortsetter som britisk EU-kommissær som om ingenting hadde skjedd, sier han i en uttalelse.

De er mer enn 1100 briter som jobber i EU-kommisjonen, pluss folk som jobber i Ministerrådet, domstolen og Europaparlamentet. Skjebnen til britiske EU-ansatte skal også avklares. De kan neppe sies opp, men kilder i EU-systemet sier til Aftenposten at de neppe får opprykk og at de nok vil føre et visst press for å finne seg andre jobber.

Les mer om

 1. David Cameron
 2. Boris Johnson
 3. Storbritannia
 4. Brexit
 5. EU
 6. Lisboa
 7. Wall Street