Knusende rapport - men ingen etterforskning av Blair

Kravene om å stille Tony Blair for retten for krigsforbrytelser tiltok i styrke etter offentliggjøringen av Chilcot-granskingen. Sannsynligheten for at det skjer, er ifølge eksperter likevel liten.
  • Invasjon var ikke siste utvei
  • Britiske liv gikk tapt grunnet dårlig planlegging
  • Blair informerte ikke regjeringen fullt ut
  • Fant aldri masseødeleggelsesvåpen

Tidligere statsminister Tony Blair ble sittende med svarteper etter granskingen av britenes rolle i oppspillet til invasjonen av Irak i 2003. Likevel avslår både Scotland Yard og Den internasjonale straffedomstolen (ICC) å etterforske Blair.

Chilcot-granskingen konkluderer med at Blair ikke ga sin egen regjering all informasjon, at invasjonen ikke var siste utvei, at man ikke forfulgte alle muligheter til å finne en fredelig løsning og at britiske liv har gått tapt som følge av dårlig planlegging.

I lang tid har aktivister ønsket å få Blair stilt for retten for krigsforbrytelser. Etter fremleggingen av rapporten får de støtte fra svært sentrale politikere. Likevel ser det ut til at ingenting annet enn ryktet til den tidligere britiske statsministeren trues som følge av rapporten.

Tony Blair forsvarte seg mot en rekke av anklagene i rapporten, og mente den i stor grad frikjente han for å ha kommet med usannheter i oppløpet til krigen i Irak.

Labour: - Må få konsekvenser

Labour-politikeren Paul Flynn, som sitter i Jeremy Corbyns skyggeregjering, sier han vil se Blair stilt for retten.

– Jeg mener man seriøst må vurdere å straffeforfølge ham, men det gjenstår å se hva som skjer, sier Flynn ifølge Independent.

Han fikk støtte fra det walisiske partiet Plaid Cymru som uttaler at de mener Blair må få merke konsekvensene av sine handlinger.

Aftenposten fulgte presentasjonen av rapporten: Chilcott-granskingen offentliggjort.

– Vi kan ikke ha en ulovlig krig med så ødeleggende konsekvenser, uten et juridisk eller politisk oppgjør. Mr. Blair må stå til rette, sier Hywel Williams ifølge BBC.

Ifølge Storbritannia-ekspert Jan Erik Mustad ved Universitetet i Agder, er sjansen for at dette får noen konsekvenser små.

Les brevet der Blair lover å støtte Bush uansett: Slik planla Blair å vinne støtte for krigen i Irak

– Dette kommer ikke til å få etterspill av den typen protestantene ønsker. Chilcot-rapporten handler ikke om legaliteten i krigen, men mer om hvilke politiske valg man gjorde, og hva man kan lære av det. Kritikerne vil ikke stilne som følge av rapporten, og de vil fortsette sine forsøk på å bevise at Blair løy, eller overdrev informasjonen man satt, uansett hva som egentlig fremgår av rapporten, sier Mustad.

Scotland Yard: - Nei takk

Mens protestantene og enkelte politikere mener Blair må stilles for retten for krigsforbrytelser, er politiavdelingen som etterforsker dette i Storbritannia tydelig på at de ikke har mandatet som skal til.

– Chilcot-granskingen har ikke bedt om vår bistand på noe punkt gjennom sitt arbeid, skrev de i en pressemelding onsdag - og utelukker dermed at de vil undersøke saken nærmere på eget initiativ.

Kronikk: Det ser brutalt ut for Tony Blair

Holdningen fra Den internasjonale straffedomstolen er lik. Ifølge dem er avgjørelsen om å gå til krig ikke noe som faller innenfor deres juridiksjon.

– Som det ble antydet allerede i 2006, så er ikke avgjørelsen om å gå til krig noe som faller innenfor ICCs jurisdiksjon, uttalte en talspersontil Telegraph.

Statsminister David Cameron brukte lite tid på å anklage Tony Blair, men desto mer argumenterte han for viktigheten av å spille en rolle på verdensscenen - og gripe inn når det er riktig.

Cameron: Intervensjon kan være riktig

David Cameron, den sittende statsministeren, gjennomførte onsdag sin spørretime i Underhuset. Der var han mest opptatt av å understreke at det gå til en intervensjon kan være riktig, og selv om det gikk glt i Irak må man ikke bli redd for å gjøre det man mener er rett.

– Selv om en intervensjon er vanskelig og smertefull, så betyr det ikke at den nødvendigvis er feil, sa Cameron ifølge The Mirror.

Han fortsatte med å beskrive Rwanda og Bosnia som eksempler på situasjoner der det ville vært riktig å gripe inn, men der det internasjonale samfunnet ikke gjorde det. Han var tydelig på at invasjonen av Irak var feil - men han var svært sparsom med kritikk av valgene som ble gjort i forkant, og understreket at det er vanskelige valg som må gjøres i slike situasjoner.