EU åpner for forbud mot religiøse hodeplagg på jobb

EU-domstolen kan komme til å godta at bedrifter nekter ansatte å bære religiøse hodeplagg på jobb. Det fremgår av et utkast til en dom.

  • Alf Ole Ask

EU-domstolen har fått en meget følsom sak på sitt bord: Spørsmålet om en bedrift kan nekte en ansatt å bære et religiøst hodeplagg, for eksempel en hijab.
Det er EU-domstolens generaladvokat som i en foreløpig innstilling åpner for at bedrifter i EU – og dermed EØS-området inkludert Norge – skal kunne nekte ansatte å bruke religiøse hodeplagg, skriver den danske avisen Politiken.

Les også

Het debatt om hijab-forbud også i Norge:
- Jeg liker ikke at barn bruker hijab.

Bakgrunnen for saken er en muslimsk kvinne som var resepsjonist i et sikkerhetsfirma i Belgia. Etter noen års ansettelse besluttet Samira Achbita, som kvinnen heter, å bruke hodetørkle. Da hun nektet å ta det av, fikk hun sparken.

Ba EU-domstolen om uttalelse

Achbita anla sak mot bedriften ved en belgisk domstol. Det er denne domstolen som har bedt om en uttalelse fra EU-domstolen. Generaladvokaten lager en foreløpig uttalelse som kan bli endret i den endelige dommen. Men i denne saken mener han at en kan gi bedriftene rett til å nekte folk å bruke for eksempel religiøse hodeplagg.

Les også

Marjama og Samira arrangerer hijabdag

I sin innstilling slår generaladvokaten fast at det i denne saken ikke foreligger en direkte forskjellsbehandling som følge av religion, men at dette er en vanskelig balansegang.
Han slår fast at en ansatt ikke kan legge sitt kjønn, hudfarge eller etnisk opprinnelse i garderoben. Derimot så kan en forlange at en ansatt er tilbakeholden med religionsutøvelse på arbeidsplassen i arbeidstiden.

Må gi rom for skjønn

Det er i siste runde den belgiske domstolen som avgjør saken. Men det rådet som EU-domstolen kommer med, vil i realiteten ble avgjørende. Men i denne saken innstiller generaladvokaten på at EU-domstolen overlater til den nasjonale domstolen og utvise det nødvendige skjønn.

Den endelige dommen behøver ikke å bli den samme som generaladvokatens innstilling.

Ulike ordninger ulike steder

Det er ulike ordninger i privat og offentlig sektor i ulike land i EU og EØS.

Holland har for eksmpel forbudt arbeidsantrekk som skjuler ansiktet begrunnet med at alle skal kunne identifiseres. I Frankriket er det forbudt med hodeplagg og synlige religiøse symboler på jobb og skole. Politiet har i nordisk sammenheng sagt tydelig nei til bruk av hijab/turbaner i jobbsammenheng. I Danmark er det ulik praksis ved at noen sykehus tilbyr hodetørkle/uniformstørkle, mens andre ikke tillater dette på jobb. I Norge har noen sykehus laget egne hodeplagg som står til sykepleieruniformen.