Verden

Kontroversielt polsk lovforslag fikk flertall. Børge Brende ber Polen snu.

Det polske underhuset godkjente i ettermiddag et iøynefallende lovforslag. Forslaget undergraver domstolenes uavhengighet, mener utenriksminister Brende.

Utenriksminister Børge Brende appellerer til polske myndigheter om å gå i dialog med Europakommisjonen og Europarådet.
  • Torgeir Mortensen

Utenriksminister Børge Brende sier han er skuffet over de omfattende lovendringene i den polske justissektoren.

– Dersom disse lovendringene gjennomføres, vil de både hver for seg og samlet sett undergrave domstolenes uavhengighet og dermed utgjøre et brudd med grunnleggende rettsstatsprinsipper, sier han til Aftenposten.

Lovforslaget, som ble godkjent av underhuset torsdag ettermiddag, tvangspensjonerer alle dommerne i Høyesterett med umiddelbar virkning og uavhengig av alder. Deretter skal de ledige plassene fylles av det nå politisk kontrollerte domstolsrådet. Det betyr at alle dommerne i Høyesterett vil bli utnevnt av justisministeren.

Tusener demonstrerte mot lovforslaget søndag foran Høyesterett i Warszawa.

235 av parlamentsmedlemmene trosset kraftige advarsler fra opposisjonen og trusler om sanksjoner fra EU. 192 stemte imot, mens 23 avsto fra å stemme.

I morgen skal forslaget behandles i det polske overhuset, og det er forventet at det blir vedtatt. Deretter må presidenten signere det. Reformen kan bli til lov allerede før helgen.

– Vi har aldri sett noe lignende i et vestlig demokrati. Det som skjer er en fare for rettssikkerheten for innbyggerne i Polen, sier Ingjerd Thune, leder i Den Norske Dommerforening.

Hun mener lovforslaget er svært alvorlig og en grov tilsidesettelse av maktfordelingsprinsippet.

– Domstolene skal jo føre kontroll med politikerne. Når du fjerner alle dommerne og ansetter egne, blir denne kontrollen illusorisk, sier Thune.

  • Polen er største mottager av norske EØS-midler. PiS-regjeringen stiller krav Norge ikke kan gi etter for.
Politikere i det populistiske Lov- og rettferdighetspartiet, som sitter i regjering og har flertall i parlamentet, står bak reformen. Her stemmer de for forslaget torsdag.

Fordømmelse og protester

Forslaget er blitt møtt med kraftig fordømmelse i EU og har ført til store gateprotester i Polen. Kritikere mener reformen betyr slutten på rettsvesenets uavhengighet og bryter med rettssikkerheten.

– Jeg vil appellere til polske myndigheter om å gå i dialog med Europakommisjonen og Europarådet for i samarbeid å komme frem til løsninger som kan sikre frie og uavhengige domstoler i Polen, sier Brende.

EU-president Donald Tusk har bedt Polens president Andrzej Duda om et hastemøte i håp om å få Duda til å stoppe endringene. Duda har avslått møtet, ifølge The Guardian.

• Polens utvikling bekymrer på flere måter. EU truer med å gripe inn mot nedhugging av 10.000 år gammel urskog.

Opposisjonspolitiker Michal Szczerba holder den polske grunnloven i været i protest mot lovforslaget.

EU kan straffe Polen

Reformforslaget kommer etter at den polske regjeringen over tid har økt sin kontroll over media og begrenset friheten til ikke-statlige organisasjoner, ifølge New York Times .

– Samlet sett vil lovendringene, dersom de blir vedtatt, avskaffe domstolenes uavhengighet og sette domstolene under full politisk kontroll, uttalte Frans Timmermans, første visepresident i Europakommisjonen, onsdag.

Europakommisjonen har varslet at de vurderer tiltak mot Polen dersom lovforslagene gjennomføres.

Timmermans truer Polen med å suspendere landets stemmerett i Den europeiske unions råd, skriver The Guardian. Han vil i så fall utløse «artikkel 7», som aldri tidligere er blitt brukt.

Dette er ikke første gang i nyere tid at polske lovforslag har vakt internasjonal harme. I fjor foreslo regjeringen å totalforby abort, og innføre en to til fem års fengselsstraff for kvinner og leger som gjennomfører inngrepet. Den gang snudde regjeringen etter store protester.

Les mer om

  1. Polen
  2. Børge Brende
  3. Europakommisjonen
  4. EU