Ukraina-erklæring vedtatt i Sikkerhetsrådet med russisk støtte

Medlemmene av FNs sikkerhetsråd har vedtatt en erklæring, formulert av Norge og Mexico, som tar til orde for en fredelig løsning i Ukraina.

FNs sikkerhetsråd under et møte om Ukraina-krigen i slutten av februar.

I erklæringen uttrykkes «dyp bekymring» for freden og sikkerheten i Ukraina.

– Sikkerhetsrådet minner om at alle medlemsland gjennom FN-charteret har forpliktet seg til å løse internasjonale konflikter på fredelig vis, heter det videre.

Deretter uttrykker Sikkerhetsrådets medlemmer sterk støtte til FNs generalsekretær António Guterres' innsats for å finne en fredelig løsning i landet.

Også Russland stemte for erklæringen, som dermed ble vedtatt av alle medlemmene av rådet.

Første Ukraina-erklæring

Erklæringen skal være den første som vedtas av Sikkerhetsrådet siden Russland startet sin invasjon av Ukraina.

En formulering som uttrykte støtte til Guterres rolle som megler, som var med i et tidligere utkast, skal ha blitt fjernet fra den endelige versjonen.

Russland er et av de faste medlemmene av Sikkerhetsrådet og har dermed vetorett. Et annet Ukraina-forslag ble fredag stanset av den russiske delegasjonen. Denne teksten fordømte invasjonen og krevde at Russlands styrker trekkes ut av Ukraina.

– Full støtte

– Krigen i Ukraina forårsaker utenkelig lidelser for hele landets befolkning. Millioner av ukrainere trenger desperat humanitær beskyttelse og hjelp, sa Norges FN-ambassadør Mona Juul, som sammen med Mexicos FN-ambassadør Juan Ramon de la Fuente holdt en kort pressekonferanse etter sikkerhetsrådsmøtet fredag.

Norges FN-ambassadør Mona Juul fotografert i april.

– Det er viktig at FNs generalsekretær har full støtte fra Sikkerhetsrådet i sin innsats for å finne en fredelig løsning på krigen i Ukraina, fortsatte hun, og føyde til at FN og internasjonale og nasjonale partnere gjør en «heroisk innsats» for å støtte det ukrainske folket.

– Begge våre land ber om umiddelbar stans i kampene, sa de la Fuente.