Verden

EUs løsning: Bedre grensekontroll og økt hjelp til flyktninger

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker talte til Europaparlamentet. Flyktningekrisen dominerte hans tale.

EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker vil gi mer krisehjelp til Afrika, øke hjelp til flyktninger og styrke kontrollen av EUs yttergrense. Han vil bruke tvang for å få uvillige EU-land til å ta imot flere flyktninger.

  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist

Mandag skal EUs ministre med ansvar for flyktningespørsmål møtes i et krisemøte for å enes om krisetiltak. EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker holdt i morgentimene onsdag sin tale til Europaparlamentet i Strasbourg. Flyktningekrisen var det dominerende tema.

Under talen, som sprengte de fleste tidsrammer, ble Juncker blant annet avbrutt av en parlamentariker iført en maske med Angela Merkels ansikt. — Man kan treffe hvem som helst her i parlamentet, var Junckers avvæpnende kommentar.

Langvarig krise

— Flyktningekrisen vil ikke være over i løpet av kort tid, var hans klare beskjed. Derfor vil Kommisjonen ha mer permanente kriseverktøy.

I talen ba han medlemslandene om å bli enige om en obligatorisk krisemekanisme for å sprer de asylsøkerne som nå kommer i hopetall til Italia, Hellas og Ungarn til andre land.

Han ønsker seg en mer permanent ordning som kan håndtere fremtidige kriser.

En frivillig ordning har ikke fungert. Det understreket også Juncker, men akkurat dette har vært meget omstridt i EU. En rekke land avviser at det er EU som skal avgjøre hvor mange flyktninger de skal ta imot.

Se også: En kvinnelig reporter fra en ungarsk TV-kanal, vakte oppsikt tirsdag da hun spente bein på en løpende flyktning.

160 000 flyktninger

Juncker foreslo at EU-landene skal akseptere tvungne kvoter på 160.000 asylsøkere. Fordelt etter kriterier som landets størrelse, økonomiske faktorer som ledighet og hvor stort antall flyktninger man allerede har. Dette betyr 120.000 nye i tillegg til de 40.000 som Kommisjonen foreslo i mai. Den gang klarte EU-landene bare å enes om å fordele 32.000 flyktninger i en frivillig ordning, derfor foreslår Kommisjonen igjen å gjøre dette til en tvungen ordning.

Les Ingrid Brekkes kommentar:

Tyskere gir flyktninger kosebamser

Ifølge presselekkasjer vil det også bli lagt penger på bordet for at flyktninger skal relokaliseres. 6000 euro pr. flyktning. På mandag vil det også være et tema om noen land kan betale i stedet for å ta imot flyktninger og på den måten stå utenfor ordningen i inntil ett år. Dette berørte ikke Juncker i talen.

Dele byrdene

— Landene der flyktningene kommer, kan ikke bli sittende med hele belastning. Jeg ber medlemslandene slutte seg til å ta imot disse 160.000 når immigrasjonsministrene møtes mandag 14. september. Jeg håper alle er med på dette. Vi trenger handling nå, sa Juncker og understreket at bak numrene er det enkeltmennesker.

Han viste til at vinteren står for dør og spurte: - Vil dere se familier sove på jernbanestasjoner.

Det er enkeltmennesker:

Enslige mindreårige kommer til Norge.

Gi dem jobb

Juncker var også opptatt av hva som skjer med de flyktningene som kommer til Europa.

— Asylsøkere må få mulighet til å jobbe. Det handler om verdighet. Vi bør endre nasjonale lover, slik at de kan jobbe fra første dag, sa Juncker.

EU-kommisjonens president foreslo også 1,8 milliarder euro i et krisefond for afrikanske land og håpet at medlemslandene ville stille opp.

Trenger reformer

Juncker signaliserte at EU trenger å styrke sitt felles asylsystem og ha en gjennomgang av det såkalte Dublin-systemet. En slik er regelen at en asylsøker bare kan be om asyl i det landet der vedkommende først krysser EUs grense. Dette har skapt et stort press på grensestatene i sør og øst.

Dublin-avtalen:

Skulle gjøre det enklere for asylsøkere.

I tillegg at det lages en liste over land det er mulig å sende folk tilbake om de bryter EUs immigrasjonsregler.

Juncker understreket at det overordnede målet for EU er å gi flyktninger bedre beskyttelse, sikre grensene bedre og sende ut ulovlige innvandrere.

Juncker sa at EU gjennom Frontex må ta skritt i retning av å skape en Europeisk kystvakt og et grensekontroll system. Dette mente han må skje i løpet av året.

NUPI-sjef:

Schengen-avtalen fungerer ikke.

Grensekontroll

Schengen-landene som er de fleste EU-land pluss Norge, Island, Liechtenstein og Sveits har avskaffet grensekontrollen. Under flyktningekrisen har det vært reist krav om å gjeninnføre grensekontrollen mellom medlemsland.

— Denne Kommisjonen kommer ikke til å gå inn før å gjeninnføre grensekontrollen, sa Juncker.