Verden

Russlands økonomi stuper, men denne grafen får Putin til å juble

For første gang siden tsartiden for 100 år siden er Russland igjen blitt verdens største eksportør av hvete. Landbruket er blitt eneste lyspunkt i en begredelig økonomisk situasjon.

President Vladimir Putin har reist til svartjordsbeltet sør i Russland for å inspisere landbruket som vokser det remmer og tøy kan holde.
  • Per Kristian Aale
    Per Kristian Aale
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Russlands økonomi fortsetter å synke som en stein på grunn av lav oljepris og Vestens økonomiske sanksjoner. Situasjonen vil ikke bli noe bedre i år, står det i en ny rapport fra det anerkjente Moskvas høyskole for økonomi.

De aller fleste sektorer sliter, deriblant bygningssektoren, handel og industrien, men det er ett lyspunkt: landbruket.

Importforbud ga opptur

Etter at Russland annekterte den ukrainske halvøya Krim våren 2014 innførte Vesten økonomiske sanksjoner mot Russland, og Moskva svarte med samme mynt. Blant annet har Russland stoppet importen av landbruksprodukter fra Vesten.

President Vladimir Putin har satt i gang en kampanje for at Russland skal bli selvforsynt. Store selskaper har investert milliarder av rubler i landbruket. Jordbruk er blitt «big business» i øst.

Tsar-Russland var verdens største eksportør av hvete, men kommunistene raserte landbruket og avlingene råtnet på rot. 100 år senere er Russland igjen blitt verdens største eksportør.

Største i historien

Putins satsing på landbruket er i ferd med å gi resultater. Russland ligger an til å få den største kornavlingen i historien, større enn rekordavlingene i Tsar-Russland for et århundre siden, skriver det russiske tidsskriftet Ekspert.

De russiske bøndene nyter også godt av at rubelen har svekket seg kraftig på grunn av krisen, noe som har gitt dem betydelig bedre konkurranseevne. I tillegg har værforholdene vært særdeles gode i øst med en mild vinter og en varm og våt sommer.

  • Pappaguttene i Moskva trodde de kunne gjøre hva de ville. Til slutt gjorde de en stor tabbe. Da kom spesialstyrkene.

Større enn EU og USA

I en rapport fra det amerikanske landbruksdepartementet (USAD) heter det at Russland i landbruksåret som går fra juli 2016 til juli 2017, ligger an til å få historiens største hveteavling. USAD anslår at produksjonen vil komme opp i 72 millioner tonn hvete, en økning på 7 millioner tonn det siste året.

«Aldri før i historien har Russland hatt så høy produksjon, selv ikke på 1960 og 1970-tallet da man dyrket mye større områder», skriver USAD.

Også produksjonen av mais, rug og havre er rekordstor.

Russland ligger i år an til å bli verdens største eksportør av hvete med 30 millioner tonn, en økning på 5 millioner tonn fra året før. Russland slår dermed EU og USA som tidligere har knivet om å være størst.

Drepte storbøndene

Russland var blant verdens største korneksportører – og den største hveteeksportøren – før den kommunistiske revolusjonen i 1917, men var netto importør i hele Sovjet-tiden. I flere år måtte Moskva kjøpe korn fra erkefienden USA.

Etter revolusjonen ble jordbruksområdene ekspropriert, og storbøndene, de såkalte kulakene, ble erklært fiender av folket. På slutten av 1920-tallet begynte Stalin en brutal kollektiviseringsprosess, der flere millioner mistet livet.

Enda flere millioner døde i hungersnøden som fulgte i 1932–33. Kollektiviseringen førte med seg mekanisering og storbruksfordeler, men systemet forfalt utover 70-tallet og ble svært ineffektivt. Ofte råtnet avlingene på rot.

Hveteproduksjonen i Russland ligger i år an til å bli den beste i historien.

Jordbruket kollapset

Etter 1991 brøt landbruket nærmest sammen. De tidligere kollektivbrukene fikk store problemer med å betale regninger og lønninger. I 1998 hadde 84 prosent av brukene gått konkurs, og en tredjedel av landbruksarealet lå brakk.

I 2000 var bjørnen i øst for første gang på over 80 år selvforsynt, og gradvis begynte bøndene å stable seg på bena igjen, godt hjulpet av store investeringer.

Potensialet for vekst er fortsatt enormt. Eksperter anslår at Russland har 40 millioner hektar med landbruksareal som ligger brakk. Det er et område på størrelse med Irak.

Russiske bønder nyter godt av en rubel som har svekket seg betydelig. Det har gitt dem langt bedre konkurransekraft på verdensmarkedet.

Bratt fall fortsetter

Ifølge Moskvas høyskole for økonomi har den russiske økonomien sunket med 5,5 prosent siden 2014, og forskerne anslår at den vil synke med ytterligere 1,5 prosent i år.

«Vi regner ikke med noe særlig økonomisk vekst den nærmeste tiden», mener økonomene.

De advarer også mot at den russiske staten kan slippe opp for penger. Underskuddet i statsbudsjettet er større ennn under finanskrisen for noen år siden, og staten er avhengig av å overføre rubler fra et reservefond som ble bygget opp da oljeprisen var skyhøy.

I rapporten fra Moskvas høyskole anslås det at reservefondet kan bli tømt for penger allerede i år.

Les mer om

  1. Russland
  2. Økonomi
  3. Landbruk