Verden

Danskene nekter å ha fedrekvote. Men nå har de trolig tapt kampen.

Mye tyder på at et nytt EU-direktiv om fedrekvote vil få flertall blant medlemslandene, tross protester fra den danske regjeringen.

Danske fedre tar ut mindre foreldrepermisjon enn sine nordiske brødre.
 • Ingeborg Moe
  Ingeborg Moe
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

Norden plasseres på toppen av de fleste likestillingskåringer. Men Danmark ønsker ikke å gjøre som Island, Sverige og Norge og øremerke en del av foreldrepermisjonen til fedrene.

– Danmark kjemper imot, men det blir vanskelig å stoppe at et EU-direktiv om øremerket barselpermisjon til menn blir vedtatt, skriver det danske nyhetsbyrået Ritzau.

Avviklet ordningen

Landet hadde en periode en slik ordning, som betyr at far skal ta et viss antall uker av foreldrepermisjonen etter fødsel. Men den ble avviklet.

EU-kommisjonen mener imidlertid en pappaperm vil være positivt for likestillingen og for å få fedre til å ta mer del i barnas oppvekst. Et EU-direktiv som foreslår en øremerket del til fedre, skal opp i EUs råd neste torsdag. Deretter skal saken endelig avgjøres i EU-parlamentet. Den danske regjeringen frykter det danske synet blir nedstemt.

– Slik posisjonene ser ut nå, ser det dessverre ut til at EU beslutter at det blir en øremerket barsel (fødselspermisjon) til menn, sier arbeidsminister Troels Lund Poulsen fra regjeringspartiet Venstre i Danmark.

 • Nav-tall bekrefter: Fedre følger kvoten nesten slavisk.
 • Erna Solberg: Jeg er ikke den første norske kvinnen som er skuffet over norske menn.

– En sak for familien

EU-kravene betyr også at menn skal få rett til å være hjemme noen dager etter fødselen. Dette har de allerede i Danmark. Det er spørsmålet om deler av selve permisjonen skal være forbeholdt far, som fyrer opp debatten i Danmark.

Danske menn er mindre hjemme med sine barn enn det deres nordiske brødre er. Også norske menn tilbrakte færre uker hjemme med sine babyer da Solberg-regjeringen reduserte fedrekvoten fra 14 til 10 uker. Nå er kvoten økt igjen.

Den danske regjeringen mener imidlertid at dette spørsmålet bør være et anliggende for nasjonen – og for familien – og vil ikke ha noen innblanding fra EU. Slik det ser ut nå, ligger det an til at to måneder blir forbeholdt menn.

EU-regler har forrang foran dansk lov. Dersom EU vedtar et direktiv om øremerking av permisjon til menn, trumfer det altså dansk lovgivning på dette områder, påpeker Danmarks Radio.

– Jeg sier nei til at EU begynner å blande seg inn i hvordan man nasjonalt organiserer sin barselslovgivning. Det er også derfor vi kommer til å si klart nei til direktivet, sier ministeren til Ritzau.

Danske foreldre har rett til 32 ukers permisjon ved fødsel og kan i dag velge hvor mange uker mor og far skal bruke av dem.

Les mer om

 1. Foreldrepermisjon
 2. Likestilling
 3. EU-direktiv
 4. Danmark
 5. EU