Trump mener avtale som var viktig for utfallet av den kalde krigen, er brutt. Ekspert tror han har rett.

USAs president, Donald Trump, vil ut av nedrustningsavtalen landet har med Russland.

USAs Ronald Reagan, og Sovjetunionens Mikhail Gorbatsjov signerte INF-avtalen 8. desember 1987.

I forrige uke annonserte USAs president, Donald Trump, at han ønsket å trekke landet ut av nedrustningsavtalen INF. Avtalen forbød landbaserte mellomdistanseraketter og var viktig for at den kalde krigen tok slutt.

Grunnen var at Russland ikke respekterte avtalen, ifølge Trump.

Mener USA har vært kritiske i årevis

Paal Sigurd Hilde er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. Han forteller at USA har vært kritisk til Russlands behandling av avtalen i lang tid.

Paal Sigurd Hilde er førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier.

– USA har i flere år hevdet at Russland bryter INF-avtalen gjennom å utvikle et missil som ikke er i henhold til reglene i avtalen. Det er mye som tyder på at det stemmer, men ingen konkrete beviser er blitt offentliggjort ennå, sier han.

At bevisene skjermes fra offentligheten, mener han er for å verne om landets etterretningskilder.

– Likevel er informasjonen mest sannsynlig blitt delt med de allierte, slår han fast.

Hilde tror at USAs avgjørelse om å trekke seg fra avtalen kan skade forholdet mellom de to supermaktene.

– Dette undergraver rustningskontrollregimet man har hatt i Europa og forverrer forholdet mellom Russland og USA. Som enkelthendelse er ikke dette så dramatisk, men i den store sammenhengen er det bekymringsfullt, sier han.

– Alt blir ikke endret av dette. Landene har fly og andre fartøyer som kan fyre av missiler med samme rekkevidde. På kort sikt har NATO heller ikke planer om å utplassere amerikanske missiler i Europa. Det har vært diskutert tidligere, men det har det ikke vært stemning for i NATO. Det er også tvilsomt at for eksempel Tyskland vil godta det.

Les også

Donald Trump om pakkebombene: Folks sikkerhet har min høyeste prioritet

Langet ut mot Obama

Den amerikanske presidenten mener at hans forgjenger, Barack Obama, burde gjort mer for å bedre vilkårene i nedrustningsavtalen.

USAs president Donald Trump vil ikke lenger at landet skal være bundet av nedrustningsavtalen med Russland fra 198.

– Russland har brutt avtalen. De har brutt vilkårene i årevis. Jeg vet ikke hvorfor president Obama ikke forhandlet eller trakk seg ut. Men vi kommer ikke til å la dem bryte en atomavtale og fortsette å lage våpen mens vi ikke får lov til det, sa Trump videre.

Anklagene er blitt benektet av russiske myndigheter, som ikke har sett blidt på utspillene fra Trump.

– Dette vil være et svært farlig skritt. Det vil ikke bli forstått av verdenssamfunnet og vil ganske sikkert resultere i alvorlig fordømmelse, sa viseutenriksminister Sergej Rjabkov.

Donald Trump benyttet muligheten til å kritisere tidligere president Barack Obama da han møtte pressen i Nevada lørdag.
Les også

Dette toget av mennesker vil inn i USA. Det får Donald Trump til å se rødt.

Etterlyser ny avtale

Hildes kollega, seniorforsker Svein Melby ved Institutt for forsvarsstudier, ser med bekymring på utviklingen.

En ny nedrustningsavtale må på plass før den gamle kan legges bort, mener Svein Melby.

– At stater trekker seg ut av slike avtaler, er aldri heldig for arbeidet med rustningskontroll og begrensningen av kjernevåpen. Det burde bli forhandlet frem en avtale som skal erstatte INF-avtalen før den skrotes, sier han.

Likevel understreker han et viktig moment i saken.

– En avtale er ikke verdt noe dersom noen saboterer innholdet i den.

Forskeren tror at maktforholdet mellom USA og Kina kan ha vært viktig for Donald Trumps ønske om avslutte avtalen.

– USA tenker nok også globalt rundt denne avtalen. Kina utvikler slike rakettsystemer som vi snakker om, uten begrensninger. Kanskje har Trump-administrasjonen et ønske om å stå friere til å håndtere dette, sier han.